Innspill til høring av forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.

En seriøs drosjenæring som sikrer et best mulig tilbud for kundene, god etterlevelse av lover og regler og bidrar til økt tilgjengelighet for det norske reiselivsproduktet, er en fordel for Norge.

Veldagte høringsinnspill ble sendt Samferselsdepartementet 20. juni 2022, og redegjør for NHO Reiselivs innspill til departementets høring vedr. forslag til endringer i løyvekrav for drosje. 

Last ned og les hele høringssvaret nedenfor 

 

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: