– Klargjøring om løyvefritak for persontransport betyr økt forståelse for opplevelsesturismen

Publisert

En bil kjører med fjellområdet Rondane i bakgrunnen. Illustrasjonsfoto: CH - Visitnorway.com.

Etter påtrykk fra NHO Reiseliv har Samferdselsdepartementet kommet med viktige presiseringer rundt regelverket for persontransport i reiselivssammenheng.

I fjor høst åpnet departementet for at småskala turistvirksomheter som vil hente gjester på hoteller, flyplasser eller kollektivknutepunkter, kan søke fylkeskommunen om unntak fra den lovpålagte løyveplikten.

Siden har flere medlemsbedrifter rundt om i landet kontaktet NHO Reiseliv fordi fylkeskommunen ikke har fulgt saksbehandlingsreglene eller har laget sin egen fortolkning av hva som ligger i begrepet småskala turistvirksomhet.

Gjennomslag

Næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman.

I et møte med Samferdselsdepartementet i juni ba NHO Reiseliv om en nærmere klargjøring av regelverket.

– Fortolkningen av rundskrivet fra i fjor høst har gitt medlemmene våre trøbbel, og vi er glad for å ha fått gjennomslag for viktige klargjøringer fra departementets side, sier næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv.

Presiseringer om løyvefritak

Presiseringene går blant annet ut på følgende:

  • Fylkeskommunen hvor den aktuelle transporten skal foregå, skal treffe vedtak ved søknad om løyvefritak.

  • Når transporten krysser en fylkesgrense, men den vesentligste delen av transporten foregår innenfor et annet fylke, gjelder også utgangspunktet om at fylkeskommunen hvor den vesentligste av transporten skal foregå, skal treffe vedtak ved søknad om løyvefritak. I slike tilfeller må den kompetente fylkeskommune innhente uttalelse fra den andre fylkeskommunen.

  • Når transporten skal krysse mer enn en fylkesgrense, skal søknaden om løyvefritak behandles av Samferdselsdepartementet.

  • Begrepet småskala turistvirksomheter er ikke gitt annet innhold enn at hvert foretak kan få innvilget løyvefritak for inntil fem kjøretøyer. Departementet gjør det klart at det ikke er relevant å vurdere størrelsen på foretaket i form av omsetning eller antall ansatte.

Les mer om presiseringene i brevet fra Samferdselsdepartementet (PDF).

Håper på mer forutsigbar saksbehandling

– At departementet nå klargjør disse tingene, er viktig, og det vil forhåpentlig bidra til en mer forutsigbar saksbehandling. Det forteller oss også at forståelsen for opplevelsesturismen som ny næring vokser i byråkratiet, som igjen legger grunnlaget for innovasjon og vekst for denne næringen i Norge, kommenterer næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: