Behov for tydeliggjøring av drosjeløyve for småskala turistbedrifter

24. november hadde NHO Reiseliv møte med Samferdselsdepartementet. Her tok vi opp ønsket om en både tydeliggjøring av regelverket hva gjelder drosjeløyve for småskala turistbedrifter samt avklaringer rundt oppkjøring og grensedragninger mot andre løyver.

Dise reglene gjelder for søknad om løyvefritak:

  • Når tidligere innvilget løyvefritak går ut, skal søknad om drosjeløyve, skal ny søknad gå til fylkeskommunen. 

  • Krysser man fylkesgrenser med sine gjester, så skal det sendes søknad til de gjeldene fylkeskommuner.

Samferdselsdepartementet understreker at hver fylkeskommune er autonom og det er opp til dem å gi vedtak og eventuelle fritak.

NHO Reiseliv vil så raskt som mulig sende ett notat til alle fylkeskommuner og orientere om status når det gjelder drosjeløyver for våre medlemmer og med ønske om fritak for taksameter og merking.

NHO Reiseliv er kjent med at flere fylkeskommuner allerede har en god dialog om dette, og vi vet også at Troms fylkeskommune har en god praksis vi mener bør bli gjeldende i alle landets fylker.

Ikke krav til kjentmannsprøve

Det er ikke krav til kjentmannsprøve i det nye regelverket og det er fullt mulig å inneha både turvognløyve/r og drosjeløyve av en og samme opplevelse bedrift.

Når det gjelder kompetansekrav /teori og praksis til sjåfør er det Statens Vegvesen som ivaretar dette.

I tillegg til kontakten med fylkeskommunene vil vi kontakte Statens Vegvesen for ytterligere dialog knyttet til oppkjøring og prosedyrer og regler, samt skrive innspill i pågående høringsuttalelser.

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: