Serveringssted får medhold i aldersdiskrimineringssak

Publisert

En hvit murbygning med brede trapper foran. Foto

Illustrasjonsbilde. Foto: Mahlum

Oslo Tingrett støtter serveringsstedets aldersgrense på 23 år etter anklager om diskriminering, men avgjørelsen kan fortsatt ankes.

Oslo Tingrett avsa før helgen en dom om aldersgrense til fordel for et serveringssted som har 23-årsgrense på lørdager. Bedriften ble klaget inn til Diskrimineringsnemnda av tre personer som hadde blitt nektet adgang, og nemnda fastslo at personene var blitt aldersdiskriminert.

Diskrimineringsnemda baserte sitt vedtak på en oppfatning av at forskjellsbehandling gjennom aldersgrenser som ikke er knyttet til alkoholservering, kun er lovlig i spesielle tilfeller, ifølge loven.

Serveringssteder argumenterte for at aldersgrenser på 23 år på lørdager var nødvendig av økonomiske årsaker, for å opprettholde ro og orden og for å prioritere unge voksne i alderen 23-35 år. De gjennomførte ekstra testdager for å dokumentere sitt økonomiske tap ved en lavere aldersgrense, noe retten fant overbevisende.

Nemnda fant ikke disse argumentene tilstrekkelig overbevisende, og konkluderte med at det ikke lå saklig grunn til å forskjellsbehandle yngre gjester på grunn av alder. De mente også at utestedet ikke hadde bevist at det ville føre til betydelige økonomisk tap ved å slippe inn personer under 23 år. Bruken av 23-års aldersgrense var derfor ulovlig.

Serveringsstedet svarte med å ta ut søksmål mot staten, og har nå fått medhold i Oslo tingrett. Retten tok hensyn til serveringsstedets økonomiske interesser og behovet for å opprettholde ro og orden. Retten anerkjente også virksomhetens ekstra innsats med testdager som gyldig dokumentasjon av deres påstand om økonomiske tap ved lavere aldersgrenser.

Vi presiserer at tingrettsdommen kun gjelder for dette spesifikke serveringsstedet, og dommen er ikke rettskraftig. Staten har anket avgjørelsen til lagmannsretten, og det vil ta noe tid før det foreligger dom derfra.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: