Taubane og fornøyelsesinnretninger

Her finner du oversikt over lover og regler for drift for taubane og fornøyelsesinnretninger.

Fornøyelseinnretninger (Tivoliloven) vil omfatte nær 900 forskjellige såkalte fornøyelsesinnretninger. Karuseller, zip-lines og go-cart baner er eksempler på slike aktiviteter. Taubaneloven innbefatter over 800 skiheiser og andre taubaner i Norge.

Taubane:

Ny taubanelov fra 1. juli 2017:  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-05-22-29

Forskrift om taubaner: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-906

Fornøyelsesinnretninger: 

Ny lov om  fornøyelseinnretninger fra 1. juli 2017: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-05-22-30)  

Forskrift om fornøyelsesinnretninger: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-907

Tilsyn:

Tilsyn utføres av Statens jernbanetilsyn https://www.sjt.no/fornoyelsesinnretninger/tilsyn/

Se også: 

Forslag til endringer i taubaneloven og tivoliloven (januar 2022)

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: