Fangstrapportering

Som registrert turistfiskebedrift er man pliktig til å rapportere fangsten. Her finner du oversikt over når og hvordan du registrerer fangsten.

Det følger av forskrift om turistfiskevirksomheter § 3 at gjestenes fangster skal rapporteres fortløpende til Fiskeridirektoratet.

Når skal fangsten rapporteres?

Fangsten skal rapporteres ved endt fisketur.  Kravet om løpende rapportering har til hensikt å bidra til en bedre datakvalitet.

Hvordan rapporteres fangsten?

Ved registreing kan du bruke eksterne systemer, slik at turistene selv kan registrere fangsten sin etter endt fisketur, eksempelvis via en app på mobilen eller via et nettbrett utlånt av bedriften.

Viktig: Det er fremdeles bedriftens ansvar at fangsten blir innrapportert til Fiskeridepartementet 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En smilende kvinne med NHO REISELIVs logoen på jakka si. Foto.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: