Registrering av turistfiskebedrift

Fra 1. januar 2018 må alle turistfiskevirksomheter som oppfyller bestemte kriterier registrere seg i Fiskeridirektoratets register.

Søknad 

Klikk her for registrere din virksomhet i Fiskeridirektoratets register.

Dette gjelder virksomheter som:

  • er registrerte i merverdiavgiftsregisteret
  • har inntekt basert på turistfiske i sjø på minst 50 000 kroner per kalenderår (brutto) og
  • disponerer minst ett fartøy for utleie til fisketurister eller som tar turister med på fiske.

Når virksomheten registreres får virksomheten automatisk en kvittering på at den er registrert. 

Her kan du finne en oversikt over forskrifter innen turistfiske:

  1. Forslag til ny forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer

    Opplevelser og aktiviteter på sjøen tilbys av mange av våremedlemmer både innenfor rib og havfisketurisme. NHO Reiseliv synes det er positivt at det gjøres en oppdatering, forenkling av ordlyden og forbedring av systematikken i forskriften.

  2. Ringvirkninger av havfisketurisme i Norge

    Havfisketurismen bidrar til verdiskaping, aktivitet og arbeidsplasser langs hele norskekysten. Les høydepunktene og last ned rapporten Ringvirkninger av havfisketurisme i Norge her.

HMS

Bruk av flyteutstyr i fritidsbåter

Alle som er om bord i fritidsbåter under åtte meter, skal ha på seg egnet flyteutstyr når båten er i fart og man oppholder seg utendørs om bord i båten. Så hva betyr fritidsbåt, opphold utendørs, båt i fart og bruk av riktig flyteutstyr?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: