– 2021 blir et spennende omstillingsår

Publisert

#205

Christian Lunde, administrerende direktør i VisitOSLO, tror 2021 blir et omstillingsår for destinasjonsselskapet og bransjen. Foto: Didrick Stenersen / VisitOSLO.

Neste år skal VisitOSLO fokusere på det nasjonale markedet, men rigge seg for utenlandske gjester. Christian Lunde tror Norge står høyt på lista hos mange i gjenreisningsperioden etter korona.

VisitOSLO promo til utenlandske gjester

Selv om VisitOSLO promoterer til det norske markedet, holder de utenlandske gjester fortsatt varme. Og får god respons på sin markedsføring. Foto: Faksimile VisitOslos Facebook-side.

Christian Lunde er direktør i VisitOSLO, destinasjonsselskapet med ansvar for profilering av Oslo på vegne av reiselivsnæringen. Etter en tøff periode for både hovedstaden og selskapet, tok vi en prat med Lunde om hvordan de har arbeidet under korona-perioden, og veien fremover. 

Lunde er forsiktig optimist. Han tror 2021 blir et spennende omstillingsår der man vil fokusere på det nasjonale og rigge mot det internasjonale markedet igjen. Visit-sjefen mener at nordmenn har et elsk-hat-forhold til Oslo, som gjør markedsføringen mot det nasjonale markedet litt annerledes enn mot utlandet:

– Vi må øke kunnskapen blant nordmenn om hvilket fantastisk mangfold og innhold denne byen har, sier Lunde.

Likevel mener VisitOSLO at det er viktig å holde det internasjonale markedet varmt, og merker at utenlandske brukere har opprettholdt interessen for Oslo-historier både via VisitOSLOs egne kanaler, så vel som media og sosiale medier.  I tillegg har de internasjonale kongressene begynt å røre på seg igjen, og anbudsprosesser for de neste årene er allerede i gang – et utrolig viktig marked for hovedstatens reiseliv.

I en periode var 75 prosent av de ansatte i VisitOSLO permitterte, og for vår del er det jo også en økonomisk uforutsigbarhet langt inn i 2021. Dette vil påvirke oss lenge.

Christian Lunde, direktør i VisitOSLO

– Sammenlignet med andre europeiske land oppleves vi som en destinasjon som har håndtert denne krisen på en god måte. Det kan skape trygghet blant reisende om å vurdere Norge og hovedstaden når de begynner å reise igjen. Derfor er vi forsiktige optimister på vegne av Oslo, sier Visit-sjefen. 

Destinasjonsselskaper hardt rammet

Hele reiselivet har hatt det vondt i denne krisen, men kassa gikk fort tom for destinasjonsselskaper som er primært er finansiert av reiselivsaktører som ligger nede med brukket rygg. I VisitOSLO snudde de på hver eneste sten og gjennomførte voldsomme kostnadskutt, både i form av permitteringer og nedjusterte lederlønninger.

– I en periode var 75 prosent av de ansatte i VisitOSLO permitterte, og for vår del er det jo også en økonomisk uforutsigbarhet langt inn i 2021. Dette vil påvirke oss lenge, sier Lunde.

At destinasjonsselskapet nå har hentet tilbake de ansatte skyldes ene og alene at Oslo kommune lyste ut ytterligere midler til å styrke reiselivet, som har gitt pusterom i en ellers krevende situasjon.

– Jeg merker imidlertid at det er en ekstra giv i organisasjonen nå. Evnen til å virkelig stå på og få til dette, tross tøffe omstendigheter, er til å ta og føle på, sier Lunde.

Behov for økt kunnskap om reiselivet

Lunde mener at en sentral del av destinasjonsselskapets oppgave handler om å være navet mellom næringslivet og kommunale instanser, for å få til et best mulig samspill. Derfor har VisitOSLO trappet opp kontakten med lokale myndigheter.

– Vår erfaring er at kunnskapen blant politikere om reiselivet ikke alltid matcher den høye interessen rundt bransjen, og det gjelder alle partibenker. Vår jobb er å sikre at strategiske beslutninger og budsjettvalg tuftes på fakta, konkluderer Lunde.

I tillegg er det viktig for destinasjonsselskapet å spille på lag med kommunen om å komme med felles budskap inn mot nasjonale myndigheter.

– I en tid der reiselivet i Oslo har vært ekstra hardt rammet av korona, er det utrolig viktig for oss å synliggjøre at Oslo-regionen er en sysselsettingsmotor som står for en betydelig andel av verdiskapningen i bransjen, avslutter Lunde.

Optimistisk start på sommeren 2024

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse juli 2024

NHO Reiselivs julebordveileder

Last ned NHO Reiselivs julebordveileder

Skal du arrangere julebord?

NHO Reiselivs julebordveileder gir tips til hvordan serveringssteder og julebordkomiteer kan gjennomføre trygge julemiddager og julejunsjer i koronatider.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: