Ny veileder for næring i vernede bygg

Et hvitmalt hus med brygge ved vannet. En båt ligger fortøyd utenfor. Foto

Havna Hotell og Restaurant er en av virksomhetene som trekkes frem i som eksempel i Riksantikvarens nye veileder for næring i vernede bygg. Foto: Havna Hotell

Å starte opp, eller utvide, næringsvirksomhet i eldre bygg som er vernet kan være både forvirrende og fortvilende, men det er ønskelig både av kulturminnehensyn og av bærekraftshensyn.  Derfor har riksantikvaren nå jobbet frem en digital veileder og eksempelsamling.

Riksantikvarens veideder for næring i vernede bygg  tar for seg hele prosessen, gir eksempler på hvilke instanser og hva næringsdrivende og eier må tenke på før og under søknadsprosessen. 

NHO Reiseliv har deltatt  i referansegruppen for prosjektet sammen med en rekke andre aktører. 

Veilederen finnes på riksantikvarens nettsider:  Råd om næringsetablering i verna hus - Riksantikvaren

Eksempelsamlingen finnes her:  Næring - Riksantikvarens Eksempelsamling (ra.no)

Du kan lese hva riksantikvaren selv sier om arbeidet på deres nyhetssak her.

Husk også at riksantikvaren har veiledere når det gjelder energisparing og - tiltak i vernede bygg. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Tips til ENØK-tiltak i eldre bygg

Anbefalinger om energitiltak i vernede bygg har endret seg betraktelig. Nå er det i større grad enn tidligere lov med inngrep som gjør eldre bygg mer energieffektive.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: