Tips til ENØK-tiltak i eldre bygg

Publisert

Et dame som står og smiler og som blir tatt bilde av

Karen Elkjær, rådgiver hos Riksantikvaren. Foto: NHO Reiseliv

Anbefalinger om energitiltak i vernede bygg har endret seg betraktelig. Nå er det i større grad enn tidligere lov med inngrep som gjør eldre bygg mer energieffektive.

Både det grønne skiftet, klimaendringer og regionreformens flytting av oppgaver gjør at anbefalingene om energitiltak i vernede bygg har endret seg betraktelig den siste tiden.  Riksantikvaren har gjennomgått flere områder og laget veiledere som i større grad enn tidligere tillater inngrep som gjør eldre bygg mer energieffektive og egnede for helårs hotell eller restaurant.

8. november arrangerte NHO Reiseliv bransjeforum for frittstående overnattingsbedrifter der Riksantikvaren presenterte en rekke gode tips til energieffektivisering og ENØK-tiltak i eldre bygg. Karen Elkjær, rådgiver hos Riksantikvaren holdt et innlegg der hun ga veiledning og tips til hvordan de som driver en restaurant eller et hotell i eldre hus og bygninger kan redusere sitt energiforbruk: 

Før du går i gang 

– Før man setter i gang med energisparende tiltak er det viktig at man tar utgangspunkt i den enkelte bygningen og planlegg etter den. Historiske bygg har variasjon i bygningstype, alder, konstruksjon, funksjon og kulturhistoriske verdier. Det har betydning for hvilke tiltak som er aktuelt å gjennomføre, sier Elkjær.  

Ivareta kulturminneverdier og unngå skader  

Det er to ting som er viktige å ta hensyn til når man skal gjøre tiltak for å energieffektivisere:  

– For det første er det viktig å ivareta kulturminneverdier. Det handler om å bevare opprinnelige materialer og detaljer – de tingene som gjør kulturminnet verdifullt for oss. Verdien og de estetiske kvalitetene ligger ofte i detaljene som i helheten utgjør en stor verdi. Gamle vinduer med enkle glass er ett eksempel på en slik detalj. De slipper ut mye varme, men de har mange estetiske kvaliteter som tilfører bygningen stor verdi og det er noe man ikke klarer å gjenskape med nye vinduer, sier Elkjær.  

– Det er også viktig å unngå skader på gamle bygninger. Eldre bygningsfysikk er annerledes enn ny bygningsfysikk og innføring av nye materialer eller for mye tetting eller isolasjon kan i verste fall føre til råteskader fordi bygningen ikke er konstruert for den type materialer. En viktig huskeregel er å bruke materialer som puster, og koble på fagfolk med kunnskap om tradisjonell bygningsteknologi og håndtverk. Videre er det lurt å hente inn en energirådgiver slik at man i fellesskap kan planlegge tiltak som både er energibesparende og som ivaretar kulturminneverdier, sier Elkjær. 

Fire skånsomme tiltak med stor effekt

I tillegg til effektiv oppvarming, som varmepumpe, anbefaler Riksantikvaren fire tiltak som gir stor effekt, enkeltvis og i kombinasjon:  

  1. Kartlegge brukerrutiner og energistyring 
  2. Tetting (av for eksempel vindus/dørkarmer)
  3. Utbedre vinduer (for eksempel kan man beholde de gamle vinduene, men sette inn varevinduer med energispareglass eller doble isoleruter) 
  4. Etterisolere (for eksempel har etterisolering mot tak/kaldt loft og kjeller stor effekt og lite visuell påvirkning)  

Veileder og mer informasjon

Siste nytt

  1. Matbransjen samlet i Sandefjord

    Landskonferansen for Restaurant- og matfag (LKRM) ble avholdt på Scandic Park Sandefjord 13. - 14. mai. Årets hovedtemaer var effektiv rekruttering, fullføring og livslang læring.

  2. Minstelønnssatser fra 1. april 2024

    Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv har vedtatt meklingsforslagene. Dette innebærer at de tariffbundne bedriftene nå kan iverksette årets lønnsreguleringer. Logg inn og last ned satser og viktig informasjon her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: