Det blir strømstøtte til bedriftene

Publisert

fire personer på en scene med talerstoler foran seg

NHO-sjef Ole Erik Almlid, næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) , LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Virke-direktør Stian Sigurdsen var til stede på pressekonfeansen om strømtiltak for næringslivet i Marmorhallen fredag formiddag.

– Vi har vært tydelig på at kun direkte støtte er godt nok, så dette er en god start, men vinteren blir langt tøffere, og ordningen må forlenges og forbedres, sier NHO Reiseliv-direktøren.

– Vi har nå fått gjennomslag for at noen av de bedriftene som sliter mest, kan få tilskudd rett på konto når strømregningene for høsten skal betales. Dette har vært det viktigste for NHO Reiseliv å få på plass, og helt avgjørende for å hjelpe noen av de mest utsatte reiselivsbedriftene våre, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. 

– Mye tyder på at vinteren blir langt tøffere enn høsten, og at ordningen må både forbedres og forlenges fra nyttår. Det kommer til å bli behov for mer. Men nå har vi fått en trygghet ut året, så blir det viktig fremover at regjeringen er på ballen og ser hvordan situasjonen utvikler seg for bedriftene i november og desember.

Vil bli behov for mer strømrefusjon

Selv om bedriftene fortsatt vil betale det meste av strømutgiftene sine selv vil ordningen gi bedriftene mulighet til å søke om en direkteoverføring til å betale deler av strømregningene med. Dette er viktig og kan sikre både arbeidsplasser og livsverk. Ordningen vil i første omgang gjelde de tre månedene frem til nyttår.  

Mye tyder på at vinteren blir langt tøffere enn høsten, og at ordningen må både forbedres og forlenges fra nyttår. Det kommer til å bli behov for mer. Men nå har vi fått en trygghet ut året, så blir det viktig fremover at regjeringen er på ballen og ser hvordan situasjonen utvikler seg for bedriftene i november og desember. Vi har fått tilbakemelding fra små medlemsbedrifter som har gått fra under 20.000 kroner i strømregning i juli til over 120.000 i år, det sier seg selv at bedriftene ikke kan klare det på egen hånd, sier Krohn Devold.  

Blant elementene i regjeringens strømpakke er en lånegarantiordning og støtte til ENØK-tiltak, noe som kan sikre likviditet og kutt i energibruk og -kostnader for mange bedrifter fremover.  

Rett og rimelig at staten gir en liten andel tilbake til bedriftene 

Ordningen er ikke perfekt, og noen vil falle utenfor, men det var avgjørende at vi fikk på plass direkte støtte raskt. Nærmere halvparten av medlemsbedriftene våre sier strømkostnadene nå gjør et stort innhugg i driftskostnadene. Det viser tydelig alvorligheten i den situasjonen vi nå står i, og det er derfor bare rett og rimelig at staten gir en liten andel tilbake til bedriftene av det de håver inn på bedriftenes skyhøye strømregninger, sier Krohn Devold.

Hun understreker at behovet er langt større enn det regjeringen nå har lagt frem, men at det er en start. Krohn Devold forklarer også at reglene rundt utbyttenekt må åpne for å kunne betale ut formuesskatt og lønn, hvis ikke blir det svært krevende for mange reiselivsbedrifter.  

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse fra august viser at det økte kostnadsbildet fører til en tøff situasjon for mange i reiselivet: 

  •  1 av 3 må redusere sine åpningstider  
  • 16 prosent frykter de må nedbemanne  
  • 35 prosent frykter for bedriftens fremtid. Servering skiller seg ut som den bransjen som har de største bekymringene for fremtiden: 44 prosent frykter for bedriftens fremtid.

Bedrifter regner på om de kan holde åpent 

De siste ukene har NHO Reiseliv fått flere tilbakemeldinger fra medlemmer som i disse dager regner på om de klarer å holde åpent gjennom vinteren:   

– Det er derfor så utrolig viktig at disse bedriftene nå får hjelp i tiden som kommer. Det er trist hvis det bare vil være i de store byene man kan dra ut og spise på en hverdag, mens restauranten på hjørnet i distriktskommuner må stenge deler av uken, eller i lavsesong. Resultatet blir færre helårsarbeidsplasser, og lokalbefolkningen får et langt fattigere tilbud, sier Krohn Devold.    

Krohn Devold berømmer regjeringen for å oppfordre offentlige oppdragsgivere om å være sitt ansvar bevisst å vurdere behov for å gjøre endringer i allerede inngåtte kontrakter med private tilbydere innenfor handlingsrommet i regelverket.  

– For hotell, restauranter og andre reiselivsbedrifter som har rammeavtaler med det offentlige, er det helt avgjørende å kunne justere prisen til å reflektere de reelle utgiftene nå. Det betyr mye at regjeringen har sett dette, sier hun.  

For NHO Reiseliv er det viktig at strømpakken må evalueres fortløpende for å se om den må forlenges eller oppskaleres. 

Les regjeringens pressemelding her for mer detaljer. 

Webinar om strømstøtte til bedriftene

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: