Strøm, strømstøtte og energisparing

Her finner du informasjon om regjeringens strømstøtte , lånegarantier og energitilskudd, samt tips til energisparing og nyttige lenker for deg som driver reiselivsbedrift

Bilde av en person som jobber på en laptop

Webinar om strømstøtten 27. sept kl 14.00

Hva innebærer strømstøtten, og hva må forbedres?

Få siste nytt og gi dine tilbakemeldinger om hvordan ordningen slår ut for din bedrift. Åpent for alle medlemmer i NHO Reiseliv.

Hva kan du gjøre nå?

1. Vurder statsgarantert lån

Har bedriften likviditetsutfordringer pga. strømkostnadene eller investeringer i energisparingstiltak kan dere vurdere å be din bank om et statsgarantert lån. Dette gis til markedsrente og staten garanterer for 90 % av lånet. Får du avslag eller dårlig tilbud  i en bank, er det mulig å søke hos en annen.  Lånegarantiordningen innrettes i tråd med EUs midlertidige statsstøtteregelverk i forbindelse med Ukraina-krisen. Ordningen vil ha en varighet til våren 2023, med forbehold om forlengelse av det nevnte midlertidige støtteregelverket

2. Regn ut strømutgiftene

Regn ut at strømutgiftene til bedriften utgjorde mer enn 3 % i perioden januar – juni 2022.

3. Foreta energikartlegging

Foreta energikartlegging for å kvalifisere til strømstøtte på 25 %  -  Det foreligger ingen formkrav til hvordan denne skal gjøres, og en tidligere gjennomført kartlegging kan brukes.

ENOVA tilbyr e-kurs i energikartlegging.
Veilederen Introduksjon til energikartlegging er en gratis veileder på fem steg. Stegene beskriver hvordan du kan gjennomføre en energikartlegging i bedriften din. Man kan melde seg på her https://www.enova.no/kunnskap/introduksjon-til-energikartlegging/

 

4. Søke tilskudd og gjennomføre energitiltak

Om du ser at din bedrift har mulighet til å gjøre investeringer på energisparingstiltak som skissert i energikartleggingen  - har dere mulighet til å kvalifisere til 45 % strømstøtte +  50 % støtte til investeringen.  

Her kommer det mer informasjon  fra næringsdepartementet og ENOVA fortløpende. Eksisterende tilbud til næringslivet fra ENOVA finnes her https://www.enova.no/bedrift/

 

Tidslinje for strømstøtten

Regjeringens energitilskuddordning vil gjelde for oktober, november og desember 2022.  Saken er ikke ennå behandlet i Stortinget. Prosessen vil følge denne tidslinjen:
16. september Næringsministeren presenterte regjeringens forslag til strømstøtte for næringslivet sammen med partene
19. september Olje- og Energiministeren redegjør for energisituasjonen og stortinget debatterer
30. september  Regjeringen sikter på å legge frem en strømpakke til stortinget
3. oktober  Stortinget åpner
6. oktober Regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett
Oktober Stortinget behandler forslaget om strømpakke og foretar et vedtak. Frem til dette er detaljene ikke sikre. NHO og NHO Reiseliv følger opp forslagene og viser frem problemstillinger og alternative løsninger.

Primo november 

Bedriftene mottar faktura for strømforbruk i oktober, og kan dermed søke strømstøtte for oktober, november og desember 2022.

1. desember 

NHO følger med på utviklingen av fastprisavtaler på strøm til bedriftsmarkedet. Om ikke dette er på plass eller attraktivt nok, vil NHO be om at strømstøtten til bedriftene må videreføres inn i 2023.
Vi vil legge ut informasjon på denne siden så snart dette foreligger. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: