NHO Reiselivs historie

1894: Norsk hotell- og restaurantforbund stiftet.

1930: Norsk kafeforbund stiftes.

1980: Norsk kafeforbund skifter navn til Forbundet for Overnatting- og Serveringsnæringen.

1997: Reiselivsbedriftenes Landsforening blir stiftet når Norsk hotell- og restaurantforbund slås sammen med Forbundet for Overnatting- og serveringsnæringen.

2002: Innkjøpskjeden etableres for å gi medlemsbedriftene mer lønnsomme innkjøpsavtaler.

2006: Reiselivsbedriftenes Landsforening skifter navn til NHO Reiseliv. Målet er å få større tyngde og gjennomslag i næringspolitiske saker.

2007: Behovet for kvalifisert arbeidskraft i reiselivsnæringen øker. NHO Reiseliv styrker innsatsen med å jobbe med rekruttering og kompetanse til yrkesfagene innen reiselivsnæringen.

2013: Reiselivsbransjen står for 8,5 prosent av den totale sysselsettingen i Norge, og NHO Reiseliv får ny administrerende direktør, Kristin Krohn Devold.

Dette er NHO Reiseliv

NHO Reiseliv har 3 800 medlemsbedrifter og er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. Vi arbeider målrettet for å fremme interessene til norsk reiseliv.

NHO Reiselivs visjon og verdier

Styrker næringslivet. Former fremtiden. NHO Reiseliv deler den samme visjon og de samme verdiene med NHO-fellesskapet for øvrig.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: