Svekket optimisme i reiselivet

Nyhet, Tall og fakta

Publisert

Reiselivet var godt i gang med å bygge seg opp etter pandemien, og fremtidsutsiktene var gode. Nå er mange reiselivsbedrifter satt tilbake på grunn av flere forhold som presser bedriftene.

NHO Reiselivs ferske medlemsundersøkelse gjennomført 8. - 11. august blant 375 reiselivsbedrifter viser at markedssituasjonen er betydelig svekket, og fremtidsutsiktene ser betraktelig dårligere ut enn det de gjorde før sommeren:

– Summen av flere kostnader fører til en tøff situasjon for mange i reiselivet, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. Foto: Per Sollerman

  • I mai svarte godt over halvparten (55 prosent) at de ventet en forbedring i markedssituasjonen det neste halve året. I juli svarte nær 4 av 10 (38 prosent) det samme, mens nå er tallet nede i 1 av 4 (25 prosent). 23 prosent tror på en forverring/nedgang - en økning fra 17 prosent som svarte det samme i juli.
  • Servering skiller seg ut som den bransjen med en særlig høy andel bedrifter som er bekymret for fremtiden: Nær 3 av 10 (28 prosent) forventer en forverring/nedgang.

– Summen av flere kostnader fører til en tøff situasjon for mange i reiselivet. Rentehevinger, økte drivstoffpriser, strøm og råvarepriser gjør at mange hoteller, restauranter og utelivsbedrifter må redusere åpningstiden, for å spare kostnader. Noen frykter også at de blir nødt til å nedbemanne. Det er særlig strømkostnadene som er krevende, og som svekker bedriftenes evne til å skape flere jobber og gjøre nye investeringer, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Mange frykter for bedriftens fremtid

7 av 10 reiselivsbedriftene melder at økte strømpriser vil føre til en reduksjon av driftsresultatet.

3 av 10 vil få redusert aktivitet som følge av økte strømpriser. I camping og uteliv er det svært mange som vil få redusert aktivitet på grunn av strømprisene (4 av 10).

Flere enn 4 av 10 svarer at de skyhøye strømprisene påvirker bedriftens evne til å skape flere jobber. Nær 6 av 10 sier det vil påvirke bedriftens evne til å gjøre nye investeringer.

Det økte kostnadsbildet har svekket optimismen i reiselivet. 35 prosent av reiselivsbedriftene frykter nå for bedriftens fremtid. Servering skiller seg ut som den bransjen som har de største bekymringene for fremtiden: 44 prosent frykter for bedriftens fremtid.

NHO og NHO Reiseliv har jobbet målrettet for å få på plass en strømstøtte for bedrifter siden januar. Les mer om NHOs arbeid med strømstøtte her.

– Ingen flere snubletråder fra regjeringen

Videre ser NHO Reiseliv med bekymring på at flere politiske forslag, som blant annet innstramminger på innleie, kan forverre situasjonen for reiselivet ytterligere. Les mer her.

– Dette er forslag som vil slå beina under reiselivsnæringen - særlig ute i distriktene. Reiselivet var godt på vei tilbake til normalen, men nå er det flere forhold som presser bedriftene. Nå er det viktig at politikerne ikke legger flere snubletråder for reiselivsbedriftene, men støtter opp om reiselivet som en av våre viktigste fremtidsnæringer, avslutter Krohn Devold.

Barn og voksne som kjører ned en skibakke i snødriv. Foto. Norefjell skisenter.

Slik er situasjonen for norsk reiseliv nå

Oppdatert 16. januar 2023

Med forventet lavere forbruk og uten strømstøtte, står norske reiselivsbedrifter i en usikker situasjon i starten på 2023. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: