Høring om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak

Følgende høringssvar er utarbeidet på vegne av NHO med landsforeninger, og ble sendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet 19. april 2022.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev 19. januar 2022 med forslag til endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak med høringsfrist 19. april 2022.

Last ned høringssvaret nedenfor for å lese synspunktene til NHO med landsforeninger.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: