HOTRECs praksisdokument om delingsøkonomien

Høsten 2015 la Hotrec frem en rapport med ti enkeltforslag til hvordan delingsøkonomien, og spesielt Airbnb, bør reguleres.

NHO Reiseliv stiller seg bak hovedkonklusjonen, men mener at flere av enkeltforslagene må tilpasses det norske regelverket. Rapporten nevner flere konkrete krav om for eksempel tak på antall utleiedager og registreringsplikt for utleiere. NHO Reiseliv mener Hotrec-rapporten kan være et godt grunnlag for diskusjon om regulering av delingsøkonomien.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: