Publisert

Delingsøkonomiutvalgets rapport om delingsøkonomi

Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer. Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. mars 2016. Avgitt til Finansdepartementet 6. februar 2017.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: