Finansdepartementet vil at deleaktører skal rapportere til Skatteetaten

Publisert

– Kun ved å få full oversikt over omfanget av utleie kan vi sikre riktig skatteinnbetaling, sier NHO Reiseliv-sjefen.

Et forslag om at digitale plattformer skal pålegges rapporteringsplikt til Skatteetaten, er sendt på høring av Finansdepartementet.

– Forslaget vil gjøre det enklere for tjenesteytere og utleiere i delingsøkonomien å betale riktig skatt, og vil bidra til likere konkurransevilkår for næringslivet, sier finansminister Siv Jensen (FrP) i en melding på Finansdepartementets nettsider.

Høringsnotatet er en oppfølging av delingsøkonomiutvalgets rapport, som ble lagt frem i februar 2017. Rapporteringsplikt for deleaktører har lenge vært et sentralt krav fra NHO Reiseliv.

NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold er fornøyd med at regjeringen nå starter jobben med å følge opp anbefalingene fra delingsøkonomiutvalget.

– Kun ved å få full oversikt over omfanget av utleie kan vi sikre riktig skatteinnbetaling. Forslaget de nå skal sende på høring, er en start på dette arbeidet. Det er vi svært positive til. Norge trenger en offensiv politikk på dette området, sier Krohn Devold.

Forslaget går ut på at digitale plattformer som formidler tjenester og utleie av kapitalobjekter, skal gi skatterelevante opplysninger om tjenesteyteren eller utleieren til Skatteetaten. Forslaget legger til rette for rapportering innen hele delingsøkonomien. I første omgang foreslås det at ordningen innføres for plattformer som formidler utleie av fast eiendom.

I tillegg foreslås det at formidlere av utleie av fast eiendom som bruker andre formidlingskanaler enn digitale plattformer, skal rapportere til Skatteetaten.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: