Anmodning til kulturdepartementet om mer midler til filminsentivordningen

Denne anmodningen om mer midler til filminsentivordningen ble sendt til kulturdepartementet 15.03.2016:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: