Bør øke filminsentiv-potten

Publisert

HOS HARRY: NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold og Visit Oslo-sjef Bente Bratland Holm intervjues av TV 2 på Restaurant Schrøder, Harry Holes stamsted på St. Hanshaugen i Oslo.

NHO Reiseliv ber Kulturdepartementet om å bevilge mer midler til filminsentivordningen.

Insentivordningen for film- og serieproduksjoner trådte i kraft 1. januar 2016. Ordningen innebærer at film- og tv-serieprodusenter fra i år kan få ettergitt 25 prosent av utgiftene de har ved produksjon i Norge. 45 millioner kroner er satt av til ordningen i årets budsjett.

Norsk filminstitutt, som forvalter insentivordningen, meldte 21. januar i år at de hadde mottatt fire søknader med totalt budsjetterte kostnader i Norge på 384 millioner kroner.

Frykter dårlige signaler

I begynnelsen av mars ble det kjent at Norsk filminstitutt har vedtatt å tilby tilskudd til to filmer: «Snømannen» og «Downsizing». «Snømannen» får 40,5 millioner kroner i tilskudd, som utgjør 25 prosent av budsjettet på om lag 180 millioner kroner. «Downsizing», som har et norsk budsjett på cirka 41 millioner kroner, fikk de resterende tilskuddet på 4,5 millioner kroner. Det tilsvarer cirka 12,5 prosent refusjon.

«Dessverre fikk ikke kvalifiserte prosjekter en støtte som tilsvarer 25 prosent refusjon av produksjonskostnadene, da potten var tom. Vi frykter at dette kan gi dårlige signaleffekter til andre potensielle prosjekter som vurderer Norge som innspillingssted», skriver NHO Reiseliv i et brev til Kulturdepartementet.

– Må fylle på med penger

NHO Reiseliv anmoder departementet om å øke overføringene til filminsentivordningen i revidert statsbudsjett og videre i statsbudsjettet for 2017.

– Når det er tomt allerede i januar er det i hvert fall på det rene at ordningen er en suksess, og da er det viktig å fylle på med penger. Revidert nasjonalbudsjett kommer i mai, og det er nå rammene legges, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold til nettstedet Filter Film og TV.

NHO Reiseliv uttrykte i sitt innspill til familie- og kulturkomiteen i forbindelse med budsjetthøringen at 45 millioner var en start, men at bevilgningene må øke i fremtidige budsjetter.

«For reiselivsnæringen gir film og tv-serier spilt inn i Norge en unik markedsføringseffekt, i tillegg til inntjeningen en destinasjon vil ha ved å være å være filmlokasjon», skriver NHO Reiseliv i brevet til Kulturdepartementet.

 

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: