Blir opp til kommunene å fjerne fireårsregel

Publisert

Regjeringen foreslår en ny ordning for bevillingsperiodene for skjenking og salg av alkohol. Med den nye ordningen kan kommunen beslutte å la en skjenkebevilling løpe inntil videre.

NHO Reiseliv er positive til de foreslåtte endringene i alkoholloven. I dag må bevillingshavere søke kommunene om bevilling etter hvert kommunevalg. Det er lite hensiktsmessig.

 – Har man først fått skjenkebevilling, og man ikke bryter alkohollovens bestemmelser, er det lite hensiktsmessig at man må søke på nytt hvert fjerde år. I praksis handler regelen om en byråkratisk fornyelse og fungerer ikke som en bortfallsregel som ivaretar lokaldemokratiet, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

– Viktig at kommunene følger dette opp

Med lovforslaget til regjeringen vil det nå bli opp til kommunene om de vil kreve slike søknader, eller om bevillingene kan løpe videre uten søknad. På den måten vil det bli opp til den enkelte kommune å gjøre forenklingen reell for de over 11 000 bedriftene med bevilling.

Både NHO og NHO Reiseliv har i lang tid bedt om en forenkling av denne såkalte fireårsregelen som gjelder i dag.

– NHO Reiseliv ønsker et enklere og mer effektivt regelverk. Forenklingsarbeidet er den rammebetingelsen NHO Reiselivs medlemmer mener må prioriteres høyest av regjeringen. Bedriftene har en stor kostnad tilknyttet søknad om bevilling, i tillegg til at det offentlige bruker store summer på forvaltningen av fireårsregelen. Nå blir det viktig at kommunene følger dette opp, sier Krohn Devold.  

I kommuner som velger å følge den nye ordningen vil bevillingshavere spare tid og penger på å utforme søknader. Tilsvarende vil disse kommunene slippe å behandle søknader. Målet med endringen er nettopp å unngå ressursbruk på søknader som uansett blir innvilget.

Kommunenes adgang til kontroll skal bestå

Etter den nye ordningen kan den enkelte kommune også bestemme at det må søkes om fornyelse for enkelte grupper av bevillinger, mens andre kan løpe videre uten søknad. Kommunen kan for eksempel bestemme at det må søkes på nytt for virksomheter som ligger i et i et særlig utelivsområde eller i nærheten av aktiviteter for ungdom.

Kommunenes adgang til kontroll og til å inndra bevillinger skal bestå som i dag. Stortinget behandler forslaget til høsten. Forhåpentlig kan de nyvalgte kommunestyrene da benytte den nye ordningen. Fristen for fornyelsen av bevillingen foreslås endret fra 30. juni året etter kommunevalget til 30. september året etter kommunevalget.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: