Fireårsregelen

Vinglass hvitvin. Juletreet gjenspeiles i glasset

Grand Hotel, Oslo.

Fireårsregelen må fjernes. Hvis en bedrift først har fått en skjenkebevilling, bør den gis inntil videre.

Siste nytt

  1. Ny regjering begraver fireårsregelen

    KrF vil ikke kreve å holde på fireårsregelen i eventuelle regjeringsforhandlinger, ifølge stortingsrepresentant Hans Olav Syversen. Tidligere har Høyre, Frp og Venstre støttet NHO Reiselivs krav om å fjerne fireårsregelen.

Bakgrunn

NHO Reiseliv sendte i 2013 en henstilling til helseministeren om å endre alkoholloven slik at skjenkebevillinger gis inntil videre. Bakgrunnen er at NHO Reiseliv ønsker et enklere og mer effektivt regelverk. Forenklingsarbeidet er den rammebetingelsen NHO Reiselivs medlemmer mener må prioriteres høyest av regjeringen. Fra 1. januar 2016 gjelder et nytt regelverk. Det er nå opp til kommunene å bestemme om eksisterende salgs- og skjenkebevillinger skal løpe ut etter fire år, som tidligere, eller om bevillingene skal videreføres uten krav om ny bevilling.

Argumentasjon

Bedriftene har store kostnader knyttet til å søke om bevillinger.  I tillegg bruker offentlige myndigheter store summer på å forvalte denne fireårsregelen.

Ettersom de fleste søknader om skjenkebevilling blir fornyet, er fornyelsesprosessen unødvendig og ressurskrevende for både bevillingshaver og kommunen. 

Kommuner som lar bevillinger løpe videre uten ny behandling, vil kunne bruke frigjorte midler på blant annet grundigere oppfølging av bedriftene gjennom risikobaserte kontroller.

Status

Fra 1. januar 2016 kan kommunene bestemme at gjeldende salgs- og skjenkebevillinger skal løpe videre uten at bevillingshaverne må søke på nytt.  Et slikt vedtak kan bare fattes dersom kommunen etter kommunevalget har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken.

Vitkige dokumenter

Relaterte lenker

#skjenkepolitikk: TwitterInstagram
nhoreiseliv.no/firearsregelen

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: