Bærekraftig havfiske er mulig

Havfiske

Våre havfiskemedlemmer deler en fortvilelse over miljøkriminaliteten vi dessverre ser for mye av, skriver Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv. Innfelt: Faksimile fra Dagens Næringsliv. Foto: Per Sollerman.

Gjør vi det riktig, vil havfisketurisme gi store ringvirkninger i kystsamfunn i hele landet i årene som kommer.

Av næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv

Dagens Næringsliv hadde 27. september en god artikkel om havfisketurisme. Avisen fortjener ros for å ha laget en balansert fremstilling. Vi som jobber med havfiskenæringen, synes det er bra med diskusjon rundt en næring som er i vekst og utvikling. Dessverre ser vi ofte at det i mediene fremkommer ensidig negative påstander preget av spektakulære og feilaktige anslag over turistfiskernes uttak.

Fornuftig ressursuttak

NHO Reiseliv har de siste årene jobbet mer og mer med havfisketurisme, og vi har over 40 medlemmer innen denne næringen. NHO Reiseliv samler medlemmer innen havfiske to ganger i året. Der kan de oppdatere seg på regelverk i dialog med myndighetene, og etablere samarbeid med andre reiselivsaktører. Våre havfiskemedlemmer deler også en fortvilelse over miljøkriminaliteten vi dessverre ser for mye av. Rapporter om teltleirer med flere utenlandske personer med gummibåt og fiskestang som drar opp det de kan i løpet av en uke, for så å smugle flere hundre kilo over grensen, skaper frustrasjon og sinne. Å kalle disse fisketurister er etter vår mening helt feil. En fisketurist er en person som besøker en reiselivsbedrift, og som gjennom oppholdet i Norge bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser. En slik fisketurist har et fornuftig ressursuttak, som blir registrert.

Havfiskebedriftene har mange slike gjester, og de kommer igjen år etter år. Derfor blir mange opprørt når iTromsø-kommentator Egon Holstad påstår at turistfisket er et ran av kysten. Faktisk representerer de seriøse aktørene det stikk motsatte. Flere steder i Norge opplever at havfisketurisme bringer nytt liv til bygda. Og dette er ikke bare et nordnorsk fenomen. Nært innpå alle landets fylker har havfiskebedrifter i vekst.

Tåler å bli sett i kortene

Det virkelige ranet av kysten er overfiske og smugling av fisk ut av landet. Som Nordlys skrev på lederplass 30. juli: «Dette ødelegger for seriøse næringsutøvere, som driver registrert, betaler skatter og avgifter og ofte har gjort store investeringer i lokalsamfunnene». Våre medlemmer er mer enn villig til å spille på lag med myndighetene for å få bukt med overfiske og smugling. De tåler å bli sett i kortene, og ønsker at det skal bli lettere for myndighetene å se hvem som driver lovlig, og hvem som ikke gjør det.

Møter fiskeriministeren

Som DN skrev lørdag 28. september: «NHO Reiseliv tok initiativ til at bøtesatsene for ulovlig utførsel burde økes betydelig». Det endte med en dobling av satsene, men bøtene kan trolig økes mer. Myndighetene må skape et skarpere skille mellom lovlige, verdiskapende aktører og private, uregistrerte som ikke bryr seg om bærekraftig drift og forvaltning. Samtidig må kontroll og bærekraft balanseres opp mot allemannsretten og nordmenns ønske og rett til privat fiske. Dette er ikke en lett øvelse. NHO Reiseliv skal sammen med våre medlemmer møte fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) senere denne måneden for å legge frem våre forslag til løsning. Både myndigheter og næring ser behovet for endring. Gjør vi det riktig, vil denne næringen gi store ringvirkninger i kystsamfunn i hele landet i årene som kommer.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: