Nytt regelverk for turistfiske

Publisert

Økt utførselskvote er ett av elementene i det nye regelverket. Illustrasjonsfoto: Yngve Ask - visitnorway.com.

Nærings- og fiskeridepartementet har laget en ny forskrift om turistfiskevirksomheter som trer i kraft 1. januar 2018.

Forskriften er en del av oppfølgingen av høringen i fjor høst om nytt regelverk som skal regulere turistfiskenæringen. 

De viktigste elementene i det nye regelverket er:

  • Det innføres en registreringsordning for turistfiskevirksomheter.
  • Det innføres en fangstrapporteringsordning for turistfiskevirksomheter. Fangst må rapporteres en gang per måned.
  • Utførselskvoten endres fra 15 kilo fisk og fiskevarer til 20 kilo for gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter, og 10 kilo for alle andre.
  • Ordningen med at det kan utføres en troféfisk i tillegg til den ordinære utførselskvoten fjernes
  • Utførselskvoten endres slik at den gjelder for 7 dager i stedet for 24 timer.

– Næringen lyttet til

NHO Reiseliv er positiv til den nye forskriften.

– Næringens forslag om økt utførselskvote er blitt lyttet til, og det er bra. I tillegg har næringen lenge etterlyst en form for registrering som gir en bedre oversikt over omfanget av turistfiske, samtidig som at det bidrar til å luke ut aktører som driver ulovlig fiske. Vi er glad for at dette nå er vedtatt og skal utformes nærmere, sier bransjesjef Dagny Øren i NHO Reiseliv.

Ønsker digitalt system for fangstrapportering

Havfisketurisme er i vekst, og det bidrar til å opprettholde og utvikle infrastruktur, arbeidsplasser, bosetting og produksjon langs norgeskysten, påpeker Øren.

– NHO Reiseliv vil nå ha en tett dialog med myndighetene om utformingen av fangsrapporteringssystemet. Det er viktig for at det utformes på en mest mulig brukervennlig måte, og at skjemaet kan besvares ubyråkratisk og digitalt, sier bransjesjefen.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: