Gratulerer med plassen i fylkesstyret!

Reiseliv = opplevelser, natur og arbeidsplasser.

Reiselivet heier på deg når du nå skal starte en viktig jobb – her er det viktigste du kan gjøre for reiselivet den nærmeste tiden:

  • At skolestrukturen i videregående opplæring i størst mulig grad besluttes med bakgrunn i næringslivets behov.
  • Sikre at utstyrsparken i skolen holder et høyt nivå, lik det nivået som venter elevene gjennom praksis og læretid.
  • Styrke og videreutvikle fagskoletilbudet, herunder reiselivsbaserte fag og emner.
  • Ha en offensiv politikk for en bærekraftig utvikling av reiselivet i fylket.
  • Sørge for at fylkets mangfoldige attraksjoner gir vekselvirkning til hverandre, slik at besøkende kan bli værende lenger og få en helhetlig reiselivsopplevelse i hele fylket.

Reiselivet skaper jobber og gode og attraktive kommuner, og har fått økt betydning for folks sosiale liv og velvære. Er det én ting pandemien har vist oss så er det hvilken enorm betydning det lokale reiselivet og kulturtilbudet har for våre innbyggeres trivsel, bolyst og verdiskaping.

Hoteller, restauranter, uteliv, opplevelser og kultur er det som skaper puls både på små og store steder og vi vil nå bygge videre på de fantastiske mulighetene vår kommune har. Fremover skal vi legge til rette for at både innbyggere og besøkende kan møtes på både konferanser og festivaler, dra på restaurant, danse, oppleve, nyte og være sammen.

Last ned

Les mer om hvilke saker som er viktige for reiselivet i ditt fylke her:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: