Reiselivets drømmeprogram - fylke

Reiseliv = opplevelser, natur og arbeidsplasser.

Fylker ønsker å satse på næringer som skaper arbeidsplasser, skatteinntekter og positive lokale ringvirkninger. Reiselivsnæringen er i dag en av de viktigste næringene i fylket og gir jobb til flere tusen arbeidstakere regionalt.

Reiselivsnæringen gir synergieffekter både innen kulturen og annen næring, gjennom tilreisende og møtevirksomhet vil derfor satse på i reiseliv. Vi vil derfor legge til rette for og stimulere til miljøvennlig og bærekraftig turisme, særlig opplevelsesturisme, kultur, kortreist mat og drikke.

Last ned

Last ned Reiselivets drømmeprogram her

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: