Kommunevalget 2023

God reiselivspolitikk er god kommunepolitikk

Skatteinntekter fra reiselivet i din kommune

Henter kart...

Vi har lest partiprogrammene med reiselivsblikk:

  1. Får terningkast 5 i Arendal

    Reiselivsjury vurderer partienes politikk før kommunevalget. Ingen får full pott, men Høyre og Frp høster ros for anerkjennelse av næringen og konkrete tiltak.

Reiselivet skaper god kveldsøkonomi

Å satse på reiseliv kan hindre fraflytting fra særlig distriktskommuner som sliter med å holde på sine innbyggere. Reiseliv skaper attraktive kommuner som gjør at unge barnefamilier vil bo og jobbe i kommunen. Det skaper ringvirkninger som skole, barnehage og nærbutikker. Enhver bygd må ha god “kveldsøkonomi”. Ingen vil bo på et sted der det ikke skjer noe etter arbeidstid.

Reiselivet er en viktig drivkraft i stedsutvikling

Bærekraftig by- og stedsutvikling er en av de viktigste sakene på den politiske agendaen. Hvordan utvikle en bærekraftig by eller tettsted som er god å bo i og god å besøke også i fremtiden? Reiselivet er en viktig drivkraft i by- og stedsutvikling fordi det er vi som skaper de sosiale arenaene som gjør at folk vil flytte dit og bli boende.

Reiselivet som jobbskaper

Norge trenger flere nye arbeidsplasser. Reiseliv er en del av løsningen fordi vi skaper jobber i stort sett alle landets kommuner, og er en av de største jobbskaperne i Norge med 175 000 ansatte. Reiselivet skal vokse og vil trenge mange dyktige ansatte de neste årene.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Et portrettbilde av en blid kvinne med kort hår. Foto.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: