Kjære politiker: Gratulerer med plassen i kommunestyret!

Reiselivet heier på deg når du nå skal starte en viktig jobb.

Reiseliv er en nøkkelnæring for arbeidsplasser, bolyst og verdiskaping – her er det viktigste du kan gjøre for reiselivet den nærmeste tiden:

  • Aktivt samarbeide med reiselivsnæringen for å legge til rette for at reiselivet kan vokse i regionen, og særlig jobbe for å utvikle aktiviteten i skuldersesongene.
  • Kommunene må benytte seg av muligheten til å videreføre salgs- og skjenkebevillinger uten krav om ny bevilling.
  • Innfører skjenking til 03.00, så lenge det ikke er til sjenanse for beboere.
  • Sørge for at kommunale tilsyn opprettholder sin veiledningsplikt.
  • Redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten på reiselivet/næringseiendom.
  • At kommunen ikke skal drive cafeer, campingplasser, bobilparkering og liknende, men heller sette driften ut til private drivere.

Last ned

Les mer om hvilke saker som er viktige for reiselivet i din kommune her:

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: