Engasjerte politikere i debatt om reiselivets fremtid i hovedstaden

Publisert

Seks smilende mennesker som står på en rekke på en scene med en presentasjon i bakgrunnen. Mannen og kvinnen som står ytterst til venstre i rekken peker på hverandre.

F.v: Debattleder, Ole Michael Bjørndal, Rina Mariann Hansen (Ap), Hallstein Bjercke (V), Arve Juritzen (H), Herman Søndenaa (MDG) og Magnus Birkelund (FrP). Foto: Visit Oslo

I forkant av lokalvalget 2023, inviterte NHO Reiseliv og VisitOSLO til politikerdebatt. Samlet var noen av Oslos fremste politikere for å diskutere reiselivets fremtid i hovedstaden.

I debatten ble Oslo som reiselivsdestinasjon, skattepolitikk, kommunens rolle i destinasjonsutvikling og rekrutteringsutfordringene diskutert. Oslo, med 40 000 ansatte i besøksnæringen, er Norges reiselivssentrum med stor vekst. Fokuset ligger nå på å videreutvikle byens reiselivspotensial.  

 Debatten understreket reiselivets innflytelse i Oslos politiske miljø, men det er tydelig at det er ulike prioriteringer blant politikerne. En sentrumsskole for matfag i Myntgata ser ut til å bli realisert, noe som er gledelig. Borgerlige politikere er spesielt opptatt av søndagsåpne butikker og en by uten turistskatt. Det som er klart, er at politikere fra begge sider støtter samarbeid og gode vilkår for reiselivsbedriftene, sier debattleder Ole Michael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv.  

Oslos neste skritt for økt attraktivitet: 

Rina Mariann Hansen, ordførerkandidat fra Arbeiderpartiet (Ap), vektlegger byutvikling på Filipstad med et potensielt nytt konserthus, og etablering av en tydeligere destinasjonsledelse. Arve Juritzen fra Høyre (H), som er det partiet som har skrevet mest om reiseliv i partiprogrammet sitt, understreker behovet for å søke status som turistby for søndagsåpne butikker. Hallstein Bjercke fra Venstre (V), mener vi må jobbe med profilering, og trekker frem tre ting som skal gjøre Oslo bedre, et skikkelig kongressenter, arena for større stadionkonserter og arrangering av internasjonale idrettsarrangementer.  

– Det er snakk om ja eller nei til 300 nye yrkesfagplasser 

Oslos reiseliv sliter med rekruttering av kvalifisert arbeidskraft, spesielt siden kun 20 prosent av ungdommene velger yrkesfag, sammenlignet med 40 prosent nasjonalt. For å løse dette, planlegges en ny videregående skole i Myntgata i Kvadraturen med fokus på reiseliv.  Denne skolen er avgjørende for å øke rekruttering til reiselivsnæringen, og det er behov for klarhet fra politikerne angående finansieringen, sier Bjørndal.  

 Vi ønsker å bidra til finansieringen og sikre midler til Myntgata så raskt som mulig, trolig i 2027-28. Denne planlagte skolen vil gi omtrent 800-900 elevplasser, inkludert 300 innenfor restaurant- og matfag samt salg, service og reiseliv. Det er avgjørende å realisere dette, både for å øke interessen for yrkesfag i Oslo og for å ha en attraktiv skole for hele byen. Sentrumsskolene er mer populære, og dette er et viktig skritt fremover, sier Hansen (Ap).  

MDG og Venstre er enige. Bjercke (V) ønsker også et samarbeid mellom skole og næring, og vil få mest mulig ut av tomta. Han tror på en positiv synergi ved å ha næringsaktører og innovasjon, sammen med skolen.  

Magnus Birkelund fra Fremskrittspartiet (FrP) er klar på at de vil selge tomta, og sier at rådgivningstjenestene i skolene må snakke opp yrkesfagene for å øke attraktivitet. Juritzen (H) ser behovet for en videregående skole med yrkesfagligfokus, men ønsker også å selge tomta.  

 Dette er det eneste konkrete forslaget for å øke antall plasser i yrkesfag. Det er snakk om ja eller nei til 300 nye yrkesfagplasser. Det er ikke noe annet sted man får realisert dem, understreker Hansen (Ap).  

Må snakke opp yrkesfagene  

Unge blir frarådet å velge yrkesfag, både av rådgivere og foreldre. Hvordan skal vi løse dette, spør Bjørndal.  

 Bransjen må snakkes opp, det er det ingen tvil om. Det er et enormt behov for fagarbeidere i alle bransjer. Vi må også sørge for å ha tilstrekkelig utstyr i skolen, sier Birkeland (FrP), som berømmer bransjen for jobben de har gjort for rekruttering gjennom de mange gode restaurantene i Oslo.

Fem mennesker som står på en scene. Foran dem sitter publikum på stoler. Foto

Engasjert stemning i Høymagasinet i Myntgata 7 i Oslo. Foto: Visit Oslo

Venstre mener at det kun er de med formell kompetanse som skal få være rådgivere.  Det handler ikke bare om rådgivningstjenesten, foreldre er også viktig. Oslo er en by av akademikere, hvor man også oppfordrer barna sine til å studere akademiske fag. Det er dette som er hovedutfordringen. Vi må endre holdningene til foreldre, sier Bjercke.

Hansen (Ap) sier at de har snudd en tiårs fallende trend i søkning til yrkesfagene i Oslo fra 21 prosent i 2015 til 26 prosent nå, og sier at det må legges til rette for de praktiske og estetiske fagene i skolen fra tidlig alder.  

Høyre og FrP: Rungende nei til turistskatt 

Turistskatt er et mye omdiskutert tema, men i NOUen slås det fast at skatten eller besøksbidraget ikke skal legges på hotellnæringen, da dette blir urettferdig. MDG er i midlertidig ikke enig:  Vi har ikke konkludert helt med hvor skatten skal legges, men vi mener det er fornuftig å kunne legge en ekstra tier per overnattingsdøgn. Dette gjøres overalt i Europa, sier Søndenaa.  

 Vi er ikke for turistskatt, og ønsker å uttrede NOUen lagt frem av Trine Skei Grande. Dette var Ap, SV og MDG i prinsippet enige i, påpeker Hansen (Ap).  

Høyre og FrP sier rungende nei til turistskatt. Norge har Europas høyeste serveringsmoms og blant den høyeste skatten på overnatting. Det siste vi trenger er mer. Det er et dårlig signal å sende til en bransje som ble så hardt rammet av pandemien. Vi må gjøre det vi kan for at flere skal komme til Oslo, sier Birkeland (FrP).  

 Det finnes andre måte å gjøre dette på, for eksempel miljødifferensierte havneavgifter. Slik kan vi få ned utslipp på båtene som kommer inn i fjorden. Vi ønsker ikke å legge en ekstra avgift på en næring hvor ambisjonen er vekst – det blir helt feil, sier Juritzen (H).  

Venstre på sin side avviser ikke en turistskatt:  Vi avviser det som en inntektskilde for kommunen. Vi ønsker å øremerke det til utvikling av Oslo som destinasjon, slik at det kan brukes på å finansiere for eksempel VisitOSLO og til internasjonal profilering. Slik øker vi verdien av Oslo som destinasjon, sier Bjercke.  

– Rart at byen med flest besøkende nektes turistkommunestatus 

Søndagsåpne butikker er et tema som er gjennomgående i debatten. FrP og Høyre støtter aktørene som ønsker søndagsåpne butikker og vil legge til rette for dette. -butikkene i sentrum der turistene er bør være åpne, slik at vi kan skape mer liv og aktivitet i gatene, sier Juritzen (H).  

Bjercke (V) sier at når han var næringsbyråd så søkte han til staten om at Oslo skulle få turistkommunestatus, men fikk avslag.  Jeg syns det er rart at det stedet med mest turister i Norge ikke skal få kalle seg en turistkommune og få de unntakene man får som en turistkommune.  

Hansen (Ap) er imot søndagsåpnebutikker og mener samfunnet bør ha en felles fridag. 

Hvordan tiltrekke seg de største artistene?  

Bjørndal utfordret politikerne på hva som faktisk gjøres for å sørge for at Oslo i fremtiden kan være en konsertarena for de største artistene.  

Etter at Valle Hovin ble stengt og byrådet i 2021 gjorde det klart at stadion ikke lenger var aktuell for konserter, står Oslo uten en større konsertarena. Oslo taper omsetning, terreng som attraktiv kultur- og konsertby, og artister velger heller å dra til andre byer eller land.  

 Det er gjort grep på området med blant annet Voldsløkka, og at Tons of Rock er flyttet til Ekebergsletta. For de største arrangementene så må jeg, kulturbyråden og byutviklingssiden samarbeide for hvor dette kan etableres. Det vi ser på nå er Huken i Groruddalen, men vi er avhengig av et godt nok kollektivtilbud, sier Hansen (Ap). Bjercke (V) mener at en konsertarena i Groruddalen ikke er optimalt.

Herman Søndenaa fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) syns ikke en større konsertarena er det viktigste for å få flere folk til byen. Han trekker frem Akershusfestning, og arbeidet som er gjort der. Det mest spennende som kan gjøres de neste fire årene, er hvordan man skal videreutviklet området, sier han.

En mann som smiler mot kamera

Christian Lunde, administrerende direktør i VisitOSLO, var godt fornøyd med debatten i Oslo. Foto: Visit Oslo | Didrick Stenersen

Vellykket debatt

- Vi er storfornøyde med debatten. Hva er vel bedre å bruke en torsdag morgen på enn å samle masse representanter fra besøksnæringen i Oslo, for sammen å høre på engasjerte politikere som kjemper om å ta over makta i byen etter valget diskutere reiselivsspørsmål! Vi fikk belyst prinsipielle og mer konkrete saker som opptar næringen nå, og diskutert hvordan politikerne ønsker å bruke strategiene de selv har laget som gode verktøy i fremtiden hvis nettopp de kommer i posisjon. Det var topp stemming og masse engasjement - midt i blinken under to uker før det hele avgjøres, sier Christian Lunde, administrerende direktør i VisitOSLO.

Siste nytt

  1. Sommervikarer: Disse reglene gjelder

    Skal du ansette sommervikarer? Her finner du de formelle kravene som må følges, samt noen tips som hjelper deg å gi unge vikarer et godt møte med arbeidslivet.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: