Høyres reiselivspolitikk får nesten toppscore

Publisert

Illustrasjon som viser to terninger på en blågrønn bakgrunn

NHO Reiseliv har lest partiprogrammene med reiselivsblikk og gitt terningkast til reiselivspolitikken. Foto: NHO Reiseliv

Høyre får terningkast 5 for sin reiselivspolitikk i Stavanger kommune. Partiet vil satse på å gjøre Stavanger til Norges beste næringsregion med en offensiv politikk for reise, restaurant og uteliv.

Smilende mann som ser inn i kamera. Foto

ole Michael Bjørndal, Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. Foto: NHO Reiseliv | Per Sollerman

​I forkant av valget 11. september har en jury bestående av representanter fra det lokale reiselivet i Stavanger og NHO Reiseliv trillet terning på et utvalg av partiene i byen, to fra posisjon og to fra opposisjon. Juryen mener at Høyre har en målrettet reiselivspolitikk, men at også Fremskrittspartiet ser potensialet i næringen. 

– Det er en markant forskjell blant partiene i hvor tydelige de tør å være når det kommer til reiselivet. Mens Høyre har nærmere to-tre kapitler i sitt program som har direkte konsekvens for reiselivet, mangler andre partiprogrammer generelt anerkjennelse av næringens betydning for kommunen, sier Ole Michael Bjørndal, fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv.   

I oljebyen Stavanger har reiselivsnæringen vokst frem som en av de viktigste næringene, som sysselsetter 5670 personer og bidrar med 183 millioner kroner i personskatt til kommunen (Menon Economics, 2019). Skal Stavanger fortsetter å blomstre som en reisemålsdestinasjon for folk fra inn- og utland, og utvikle seg til en by med et rikt tilbud til lokalbefolkningen, trenger vi politikerne som tar næringen på alvor den neste valgperioden. 

Terningkast: Les juryens vurdering av partiprogrammene i Stavanger

Prioritert forutsigbarhet

Bjørn Erik Sandvaag, daglig leder ved Gaffel og Karaffel og medlem av juryen, peker spesielt på en viktig faktor:  

– Vi har behov for forutsigbarhet fra kommunens side. Vi har mange eksempler på situasjoner der vi opplever det motsatte, både når det gjelder tilsyn med skjenkesteder og håndhevelse av reklamereguleringer. Imidlertidig har det vært spesielt utfordrende når kommunen stenget Vågen fra mai til september uten å inkludere næringsaktører i høringsprosessen. En av mine hovedvurderinger nå er derfor at vi trenger partier som tar næringen vår seriøst og aktivt søker dialog med oss, sier han. 

Oppdekket bord. Foto.

NHO Reiseliv inviterte kommune- og fylkespolitikere til reiselivsdebatt på Gaffel og Karaffel i Stavanger. Foto: NHO Reiseliv

– Vi ønsker å etablere en tett dialog med det kommende bystyret, slik at opplevelses- og kveldsøknomien i Stavanger blir enda mer sentral i kommunens næringspolitikk, sier Ole Michael Bjørndal, som har ledet juryarbeidet. Han legger til:  

– Det er gledelig å se at reiseliv og turisme i økende grad nevnes i partiprogrammene landet over, men vi har en vei å gå for å sikre at reiselivet blir tatt seriøst på lik linje med andre næringene i årene fremover av alle partiene. 

Slik er partiene bedømt 

Partiene er bedømt av en jury som består av Kristin Krohn Devold, adm. dir, NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal, fagdirektør næringspolitikk, NHO Reiseliv og Bjørn Erik Sandvaag, i den lokale reiselivsbedriften Gaffel & Karaffel.   

 Juryen har bedømt partiene på:  
 • Årets lokale valgkampprogram 
 • Partiprogrammet  
 • Partiets reiselivspolitikk i inneværende bystyreperiode 
Partienes reiselivspolitikk er målt på følgende kriterier: 
 • I hvilken grad anerkjenner partiet reiseliv som en viktig vekstnæring?  
 • Hvor offensive planer har partiet for å utvikle lokal og regional reiselivsnæring (destinasjonsutvikling)? 
 • Hvilke rammebetingelser mener partiet at reiselivsnæringen bør ha?  
 • Hva er partiets politikk for yrkesutdanning og fagskoler? 
 • Hva er partiets politikk for å sikre grønn mobilitet og et bærekraftig reiseliv?  
Partienes reiselivspolitikk er bedømt etter følgende skala: 
 • Terningkast 6: En helt fantastisk reiselivspolitikk. Eksempel til etterfølgelse. 
 • Terningkast 5: En god reiselivspolitikk som vil skape flere arbeidsplasser, økte skatteinntekter og bolyst i kommunen. 
 • Terningkast 4: En ok reiselivspolitikk som vil styrke lokalt reiseliv, men som ikke fullt ut utnytter potensialet for å skape flere arbeidsplasser, økte skatteinntekter og bolyst i kommunen. 
 • Terningkast 3: En under middels reiselivspolitikk som ikke styrker det lokale reiselivet. Dette kan gjøres bedre. 
 • Terningkast 2: En svak reiselivspolitikk. Det er grunn til å tro at det lokale reiselivet vil slite i motbakke i kommende kommunestyreperiode hvis denne politikken settes ut i live.  
 • Terningkast 1: Har ikke en reiselivspolitikk overhode. Her snakker vi virkelig om forspilte muligheter til å skape arbeidsplasser, skatteinntekter og bolyst i kommunen. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Reiselivsnæringens verdi

Rapporten kartlegger reiselivsnæringens verdi for Norge. Medlemmer kan laste ned hele rapporten og sjekke skatteinntektene fra reiselivsnæringen i sin kommune.

Siste nytt

 1. Klart for meklingsinnspurt på Riksavtalen

  Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og Parat og NHO Reiseliv, møtes lørdag 13. april klokken 10.00 for å ta fatt på meklingsinnspurten i tariffoppgjøret.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: