Høring- Endringene i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav

Brevet ble sendt til Finansdepartementet 11.04.16 og inneholder følgende:

Høring- endringene i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav

NHO Reiseliv viser til høring om forslag om endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav, sendt på hørings 5. april 2016, med høringsfrist 5. juli samme år.

NHO Reiseliv støtter departementets forslag om at det ikke lenger skal være adgang til å betale skatte- og avgiftskrav med kontanter hos skattekontorene og skatteoppkreverkontorene.

NHO Reiseliv mener kortbetaling må likestilles med kontanter, og at loven må endres tilsvarende. Vi har gjort flere henvendelser til departementet om dette tidligere, senest per brev datert 14. mars i år, hvor vi støttet skattedirektørens forslag om at bedrifter må kunne ha lov til å ikke ta imot kontanter, basert på individuell beslutning i den enkelte bedrift.

Departementet begrunner forslaget med at ordningen med adgang til å betale skatte- og avgiftskrav hos innkrevingsmyndighetene fremstår som unødvendig og lite effektiv ressursbruk. NHO Reiseliv er helt enig i dette og mener at om en bedrift kan kutte kontantene vil det forenkle hverdagen for bedriftene. Det vil innebære mindre administrasjon gjennom kasseoppgjør, veksling og lignende.

Det offentlige har nå på flere områder innskrenket muligheten til folk å benytte kontanter. Eksempler på dette er betaling av bompenger, billetter på offentlig transport og nå innbetaling av skatt- og avgift. NHO Reiseliv mener bedriftene må få samme mulighet som flere offentlige instanser, å velge bort kontanter som betalingsmiddel.

Vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, Administrerende direktør

Ingjerd Sælid Gilhus, Næringspolitisk fagsjef

 

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: