Ansatte slår inn på kassa på Ekebergrestauranten

Ekebergrestauranten. Foto: Per Sollermann. Foto: Per Sollerman

NHO Reiseliv mener at bedrifter skal ha mulighet til å si nei til kontanter som betalingsmiddel på samme måte som de kan velge å si nei til kort.

Kortbetaling gir trygghet

Færre kontanter vil bidra til å redusere svart omsetning. Ved å redusere den svarte omsetningen vil staten få økte skatte- og avgiftsinntekter. Naturligvis er det mulig å unndra penger ved bruk av kort også, men det er vanskeligere enn med kontanter.

Våre viktigste innspill

  • Færre kontanter vil bidra til å redusere svart omsetning.
  • Færre kontanter vil gi økt trygghet for de ansatte.
  • Færre kontanter vil forenkle hverdagen for bedriftene.


Færre kontanter vil gi økt trygghet for de ansatte. Av de som håndterer kontanter, svarer en av fem at de har følt seg utrygg i jobben på grunn av kontanthåndtering eller oppbevaring av kontanter. Hvis en bedrift ikke oppbevarer kontanter, er det rimelig å anta at ansatte vil føle seg tryggere.

Færre kontanter vil forenkle hverdagen for bedriftene. Det vil innebære mindre administrasjon gjennom kasseoppgjør, veksling og lignende.

I Sverige og Danmark er det andre, og strengere regler, som gjør at butikkene kan kreve at kundene betaler med kort. Slik er reglene for kontantnekt i Sverige og Danmark (dinside.no)

Avtalt forhåndsbetaling kan kreves elektronisk

NHO Reiseliv mener at dersom det på forhånd gjøres klart ved skilting eller liknende, så har gjesten akseptert en avtale om at betaling må finne sted med kort og ikke kontanter.  Vi viser her til artikkelen "Rett til å betale kontant?" i Lov og Rett nr.9 2019 av jusprofessor ved universitetet i Bergen Hans Fredrik Marthinussen.

Artikkelen gjør en grundig gjennomgang av eksisterende rett på dette området, og viser at det på forhånd kan inngås avtaler om at det senere oppgjør av pengekrav kan kun gjøres med kort og ikke kontanter.

Marthinussen skriver imidlertid at forbrukeren har rett til å gå fra en avtale om kun kort og krever å betale kontant. Denne retten springer ut ifra om tjenesten er forhåndsbetalt eller ikke. Dersom tjenesten skal forhåndsbetales, kan bedriften kreve at oppgjøret kun gjøres med elektronisk betaling og forbruker kan ikke kreve å betale dette kontant. Typiske eksempler på dette er Cutters og McDonald's.

Kontanter må aksepteres, men ikke overalt

Dersom tjenesten ikke er forhåndsbetalt, slik som på en restaurant hvor man betaler etter at gjesten har konsumert måltidet, kan gjesten i egenskap av å være forbruker kreve å betale med kontanter.

Svært mange av våre medlemmer som har valgt å bli "kontantfrie" har løst dette ved at de har et sted på bedriften hvor gjesten kan betale med kontanter. For eksempel, om gjesten på et hotell som er kontantfritt ønsker å betale med kontanter for drikke i baren, kan hotellet ta betalt for dette i resepsjonen eller dertil egnet sted. Dette er et reelt eksempel fra en medlemsbedrift som løser dette slik, og som ikke har opplevd noen utfordringer med en slik løsning. På samme vis kan en restaurant ha et sted på bedriften hvor kontant oppgjør kan finne sted.

Kontantkrav er ulikt for forbruker og næring

Skillet mellom å kunne kreve å betale med kontant eller ikke, går mellom forbruker og næring. En bedrift kan med andre ord kreve at oppgjør fra en annen næringsdrivende skal gjøres elektronisk, enten i form av kort eller overføring til konto. Her skilles det heller ikke mellom forhåndsbetaling eller ikke. For eksempel hvis en bedrift bestiller en konferansepakke, kan hotellet alltid kreve elektronisk betaling.

Siste nytt

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva som er problemet. Oppgi gjerne e-post slik at vi kan kontakte deg tilbake:

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: