Høring- Delutredning 1 fra Hvitvaskingslovutvalget

Brevet ble sendt til Finansdepartementet 22.04.16 og inneholder følgende:

Høring- Delutredning 1 fra Hvitvaskingslovutvalget

NHO Reiseliv viser til høringsbrev sendt fra finansdepartementet vedrørende delutredning 1 fra Hvitvaskingslovutvalget, med høringsfrist 1.mai 2016.

Overordnet mener NHO Reiseliv at kort og kontanter må likestilles. Det vil si at på samme måte som at en bedrift kan velge bort kort som betaling, må også bedriften kunne velge bort kontanter. NHO Reiseliv har ved flere anledninger formidlet dette synet til Finansdepartementet. Senest i et brev datert 14. mars 2016, hvor vi gir vår støtte til skattedirektørens forslag om at bedrifter må kunne velge bort kontanter.

Slik loven er i dag, har forbrukere har rett til å betale med kontanter. NHO Reiseliv mener at det er så godt utviklede systemer for annen betaling som har fått så stor utbredelse at forbrukere ikke trenger denne retten. Retten påfører bedriftene store kostnader til både systemer for å motta kontanter og selve kontanthåndteringen, i tillegg til at kontanthåndtering utgjør en ekstra risiko for ran og tyveri.

I Hvitvaskingsutvalget har spørsmålet særlig vært betaling med kontanter over 40 000 kroner, siden dette er grensen for når man blir rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven. At forbrukere har behov for en lovfestet rett til å betale med så store kontantbeløp, er ikke mulig for oss å forstå. Vi støtter forslaget i utredningen punkt 2.6.3 om endring av finansavtaleloven, som innebærer at forhandlere har rett til å kreve betaling på annen måte enn kontanter for beløp over 40 000 kroner.

Vennlig hilsen
NHO Reiseliv

Kristin Krohn Devold, Administrerende direktør

Ingjerd Sælid Gilhus, Næringspolitisk fagsjef

 

Se også: 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: