Nytt regelverk for kassasystemer (kassaloven)

#005

Servitør betjener kasse på Gardermoen. Illustrasjonsfoto: Per Thrana.

Fra 1. januar 2017 er det bare tillatt å selge kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Bokføringspliktige har frist til 1. januar 2019 med å oppgradere sine kassasystem eller anskaffe nytt system.

Det har hittil blitt stilt få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer. Skatteetaten har ved kontroller avdekket kassaapparater satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Det nye regelverket vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. Målet er å bekjempe svart økonomi og sikre mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen. Les mer på skatteetaten.no

  • Fra 1. januar 2019 må brukerne sørge for å ha kassasystemer som er forskriftsmessige. Antagelig er det få, om noen, av dagens systemer som er tilpasset reglene. Det vil si at omtrent alle må skaffe nye systemer, eller oppgradere gamle. Det gjelder unntak ved omsetning lavere enn 50.000 kroner per år.

  • Nytt regelverk gjelder både for leverandører og brukere av kassasystemer.


Kravene

Blant kravene til kassasystemene er at det skal kunne registrere betaling med ulike typer betalingsmiddel, det skal ha klokke (som skal justeres for sommertid) og det skal ha klart skille mellom positive og negative beløp på alle kvitteringer, rapporter og i elektronisk journal.

Det vil være forbudt å ha programvare som kan kobles med annen programvare som kan endre elektronisk journal eller å ha funksjoner som gjør det mulig å ta bort opplysninger som er registrert. Også «treningsfunksjon» på kassasystemer vil være forbudt.

 

Rett til å velge bort kontanter

NHO Reiseliv ønsker at bedriftene skal ha rett til å velge bort kontanter.

– Vi er for tiltak mot svart økonomi, og er positiv til at Finansdepartementet anerkjenner dette ved å innføre nytt regelverk for kassaapparater.  Samtidig mener vi et viktig skritt mot bekjempelsen av svart økonomi, som Finansdepartementet så langt har avvist, er at loven må åpne opp for at bedrifter kan velge bort kontanter, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Se også:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: