Stadig færre bruker kontanter

Publisert

Servitør betjener kasse på Gardermoen.

En ny undersøkelse viser at 8 av 10 betaler med kort på utesteder. Foto: NHO Reiseliv.

Ny undersøkelse viser at mer enn 8 av 10 nordmenn bruker bare eller mest kort når de skal betale. – Tiden er moden for at bedriftene selv får velge om de vil ta imot kontanter, sier NHO Reiseliv-direktøren.

Det viser en spørreundersøkelse som Norstat har gjennomført blant 1000 nordmenn på oppdrag for NHO Reiseliv. Andelen som svarer at de kun bruker kort, har økt fra 30 prosent i 2015 til 37 prosent i 2016. I aldersgruppen 30-39 svarer oppunder halvparten at de bruker kun kort.

Andelen nordmenn som sier de kun betaler med kontanter, er nå nede i 1 prosent.

– Det er ingen tvil om at vi har kommet så langt i den digitale utviklingen at forbrukerne selv er modne for å gi slipp på kontantene. Det er kun en forsvinnende liten andel som bruker kontanter. Da er det bakstreversk at norske myndigheter opprettholder kravet om at bedriftene må ta imot kontanter, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Felles front mot kontantene

Det er en samlet arbeidsgiver- og arbeidstakerside i reiselivsnæringen som mener tiden er moden for at reiselivsbedriftene må kunne velge bort kontanter. I dag plikter bedrifter ifølge norsk lov å ta imot kontanter.

– For oss er det å kunne velge bort kontanter viktig for å synliggjøre hvem som vil operere hvitt. Det er svært få grunner igjen til ikke å kreve elektronisk betaling for varer og tjenester. For Fellesforbundet er dette viktig innenfor reiselivet, men det er også andre bransjer hvor dette vil være et effektivt middel mot svart arbeid og svart betaling, sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

NHO Reiseliv og @Fellesforbundet mener reiselivsbedrifter må kunne velge bort #kontanter

- En gavepakke til kriminelle

Spørreundersøkelsen om nordmenns betalingsvaner er en del av den ferske rapporten «Norge blir kontantfritt». Det er den tredje rapporten om kontantbetaling i Norge som professor Kai A. Olsen har laget på oppdrag for NHO Reiseliv.

Rapporten peker på at kontantene får stadig mindre betydning i Norge. Likevel er den totale kontantmengden stabil. Rapporten viser til uttalelser fra konserndirektør Trond Bentestuen i DNB om at Norges Bank bare kan redegjøre for 40 prosent av kontantbruken i Norge.

For alle som driver med kriminell virksomhet, er det en gavepakke at politikerne opprettholder kontantene. Færre kontanter vil bidra til å redusere svart omsetningNHO Reiseliv-sjef Krohn Devold

8 av 10 bruker kort på utesteder

Utviklingen mot digital betaling i reiselivet skjer raskt. I 2013 svarte bare halvparten at de brukte kort på utesteder. Fire år senere svarer altså 80 prosent det samme.

Videre viser rapporten at nordmenn har kommet langt i å bruke mobilbetaling som betalingsløsning. Nær 70 prosent sier de har tatt i bruk eller planlegger å ta i bruk en slik løsning. I den yngste gruppen, fra 18 til 29 år, svarer 9 av 10 det samme.

Få nevner anonymitet som årsak til kontantbruk

Undersøkelsen viser også at kun 4 prosent av de som oppgir å bruke kontanter, gjør det fordi de ønsker å være anonyme. Det synes NHO Reiseliv-sjefen er interessant.

– De som forsvarer kontantene, bruker ofte dette som et hovedargument, men det er åpenbart ikke forbrukerne enige i, sier Krohn Devold.

Kontantfritt i 2021

Ifølge rapporten er det realistisk at Norge vil være kontantfritt i 2021. Det vil si at vi kan forvente at nesten alle betalingstransaksjoner skjer digitalt. NHO Reiseliv-direktøren mener det er på tide at politikerne tar innover seg denne utviklingen.

– Norge går mot et kontantfritt samfunn enten vi vil eller ikke. Nå blir det viktig at myndighetene styrer Norge inn i en digital verden slik at vi får sikre, effektive og digitale betalingsløsninger. Ved å fjerne kontantplikten vil Norge tilpasse seg den digitale tidsalder og gjøre hverdagen tryggere for de ansatte i reiselivet og for våre innbyggere, avslutter Krohn Devold.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: