Brev til distriktsministeren om andre utbetalingsrunde av kommunal kompensasjonsordning

Følgende brev ble sendt distriktsminister Linda Hoftstad Helleland 7. april 2021, og understreker behovet for en mer treffsikker kompensasjonsordning.

NHO Reiseliv forstår det slik at regjeringen ønsker å bruke erfaringer fra de siste rundene med utbetalinger via kommunene, til å tilpasse de fremtidige utbetalingene. I mange større kommuner har disse midlene kommet raskt og hjulpet godt, men vi mottar for tiden svært nedstemmende beskjeder fra våre medlemsbedrifter etter siste nasjonale nedstenging, mange ligger i kommuner hvor 250 000 skal fordeles på flere reiselivsbedrifter.

Svært mange reiselivsbedrifter har ansatte som pendler, enten fra nabokommune eller enda lenger. Arbeidsledighetstall reflekterer derfor ofte ikke hverken betydningen av reiselivsnæringen i en kommune, eller hvor mange arbeidsplasser som reddes om bedriften hjelpes.   Det er etter vår mening det siste som betyr noe når fordelingen av støtten skal gis til kommunene og vi håper derfor at dette i større grad kan reflekteres i fordelingen av kompensasjonen, nå i etterkant av de nasjonale nedstengningene.

Vi legger ved en oversikt utarbeidet for oss av Menon Economics. Denne viser blant annet antall ansatte i reiseliv i den enkelte kommune, men også en egen sysselsettingsbrøk som angir om kommunen har flere arbeidsplasser enn ansatte som bor i kommunen.  

Last ned

Last ned og les brevet fra NHO Reiseliv i sin helhet nedenfor.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

  1. Klart for meklingsinnspurt på Riksavtalen

    Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og Parat og NHO Reiseliv, møtes lørdag 13. april klokken 10.00 for å ta fatt på meklingsinnspurten i tariffoppgjøret.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: