Brev til NFD om grensepasseringer og karantene

NHO Reiseliv og Norsk Reiseliv har sendt følgende brev til Næringsministeren om gjenåpning av grensene og norsk karanteneregelverk.

NHO Reiseliv og Norsk Reiseliv får daglig tilbakemeldinger fra våre medlemsbedrifter på forhold som er viktig for en best mulig gjenåpning av samfunnet og reiselivsnæringen. Selv om mange nordmenn også i år kommer til å tilbringe ferien i Norge og vi hører om enkelte steder som har god booking av nordmenn, er vi helt avhengig av internasjonale turister.

De fleste land i Europa har behov for internasjonale turister, noe som vil føre til en tøff
konkurranse landene imellom så snart grensene åpnes. Det er derfor viktig at regjeringen
griper fatt i en rekke konkrete problemstillinger, som understrekes i brevet som sendt Næringsministeren 15. juni 2021. 

Vedlagte brev fra NHO Reiseliv og Norsk Reiseliv, ble sendt næringsminster Iseliv Nybø,  med kopi til avdelingsdirektør Trine S. Lindgren. 

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: