Urimelige utslag av kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen for bedrifter med store omsetningstap vil være viktig for reiselivet, men det er også bedrifter som opplever å falle helt eller delvis utenfor ordningen på urimelig vis, skriver NHO Reiseliv til Næringsministeren.

Kompensasjonsordningen for bedrifter med store omsetningstap er og vil være veldig viktig for reiselivet, men det er også bedrifter som opplever å falle helt eller delvis utenfor ordningen på svært urimelig vis.

Det er derfor positivt og helt nødvendig at regjeringen nå foreslår en egen pott på 50 millioner kroner med skjønnsmidler for bedrifter som har falt utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

I dette brevet, sendt Næringsministeren, ønsker vi å  trekke frem eksempler på slike bedrifter. Les hele brevet i PDF-filen nedenfor. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Optimistisk start på sommeren 2024

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse juli 2024

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: