NHO Reiseliv

Innhold

Urimelige utslag av kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen for bedrifter med store omsetningstap vil være viktig for reiselivet, men det er også bedrifter som opplever å falle helt eller delvis utenfor ordningen på urimelig vis, skriver NHO Reiseliv til Næringsministeren.

Kompensasjonsordningen for bedrifter med store omsetningstap er og vil være veldig viktig for reiselivet, men det er også bedrifter som opplever å falle helt eller delvis utenfor ordningen på svært urimelig vis.

Det er derfor positivt og helt nødvendig at regjeringen nå foreslår en egen pott på 50 millioner kroner med skjønnsmidler for bedrifter som har falt utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

I dette brevet, sendt Næringsministeren, ønsker vi å  trekke frem eksempler på slike bedrifter. Les hele brevet i PDF-filen nedenfor. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 10. februar 2021

Etter nok en nedstengning på nyåret med nasjonal skjenkestopp er kassa tom for veldig mange reiselivsbedrifter. Mange bedrifter har sett seg nødt til å gjennomføre permitteringer igjen, for noen er det tredje eller fjerde gang.

NHO Reiselivs nye statusrapport har ferske tall som beskriver situasjonen i bransjen.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: