Urimelige utslag av kompensasjonsordningen

Kompensasjonsordningen for bedrifter med store omsetningstap vil være viktig for reiselivet, men det er også bedrifter som opplever å falle helt eller delvis utenfor ordningen på urimelig vis, skriver NHO Reiseliv til Næringsministeren.

Kompensasjonsordningen for bedrifter med store omsetningstap er og vil være veldig viktig for reiselivet, men det er også bedrifter som opplever å falle helt eller delvis utenfor ordningen på svært urimelig vis.

Det er derfor positivt og helt nødvendig at regjeringen nå foreslår en egen pott på 50 millioner kroner med skjønnsmidler for bedrifter som har falt utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

I dette brevet, sendt Næringsministeren, ønsker vi å  trekke frem eksempler på slike bedrifter. Les hele brevet i PDF-filen nedenfor. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Stort sprik i reiselivet

Statusrapport for reiselivet. Sist oppdatert 4. oktober 2021

Spriket blant NHO Reiselivs medlemmer er stort når det gjelder hvor langt bedriftene har kommet i gjenåpningsprosessen.

Noen har virkelig fått fart på omsetningen etter at Norge åpnet for fullt, mens andre sliter fortsatt med likviditetsutfordring og mangler store deler av kundegrunnlaget sitt.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: