Regjeringen: nei til ordning som dekker behovet for garantistillelse i Reisegarantifondet

#205

Pakkereiselov.

Regjeringen vil ikke få på plass en ordning som dekker pakkereiseaktørenes behov for garantistillelse i Reisegarantifondet for 2021.

Denne artikkelen som omhandler koronaviruset er mer enn 3 måneder gammel.
Informasjonen kan derfor være utdatert

Se NHO Reiselivs bransjeveiledere for oppdatert informasjon om gjeldende regler

Les siste nytt om koronasituasjonen her

6. oktober skrev NHO Reiseliv, sammen med NHO Transport og NHO Luftfart et brev til Nærings- og fiskeridepartementet at små og store pakkereisesaktører skal fornye garantien i Reisegarantifondet for bookinger for 2021 innen 1. desember 2020.​ Uten en ordning for å dekke garantiene for aktørene vil grunnlaget for å drive aktivitet i 2021 bortfalle og uten garantier fra medlemmene vil Reisegarantifondet kollapse. 

Vanligvis vil en bank eller et forsikringsselskap stille den nødvendige garantien inn i Reisegarantifondet. På grunn av COVID-19 er reiselivsbransjen svekket i finansmarkedet. Inntil COVID-19 ikke påvirker markedet i samme omfang vil banker og forsikringsselskaper ikke ha den nødvendige viljen til å ta risikoen for garantiene alene. Derfor mener de undertegnede NHO-foreningene at myndighetene må stille opp.  Som en løsning i 2021 kan regjeringen åpne for at GIEKs ordning for kredittforsikringer inkluderer garantistillelser for reiselivsaktører.

I svarbrevet fra departementet heter det at næringsministeren har forklart (i et svar til Stortinget red.anm) at det ikke vil bli opprettet en slik ordning på nåværende tidspunkt.

Næringsministeren viser til at reiselivsnæringen er i store økonomiske vanskeligheter som følge av covid-19, og bransjens problemer medfører at enkelte garantister vurderer at risikoen er for høy til at de ønsker å tilby reisegarantier. Det står de fritt til å vurdere og beslutte. Hun viser videre til at dette ikke er ensbetydende med at det ikke lenger finnes et tilbud og at staten må gripe inn. Det er fortsatt flere forsikringsselskaper og garantiinstitusjoner som tilbyr denne finansielle tjenesten, men prisen vil reflektere den samlede vurderingen av risiko i bransjen og hos den enkelte bedrift.

For forbrukerne er det et gode at finansinstitusjoner ser på virksomhetene med sine profesjonelle blikk og vurderer soliditeten til de enkelte bedriftene og hvorvidt de skal få stilt garanti og til hvilken pris. Det er utfordrende å bruke samfunnets ressurser for å sette opp økonomiske tiltak for å sikre at ingen pakkereisearrangører står uten garantist, i en situasjon som både er mer langvarig enn antatt, og som muligens skaper varige endringer i forbrukernes preferanser. Staten bidrar imidlertid allerede til å redusere risikoen gjennom bransjerettede tiltak. Regjeringen har innført og varslet betydelige tiltak overfor reiselivsnæringen. (Les hele svarbrevet fra departementet her)

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: