– Fjern kravet om bordservering

Publisert

En av Bergens største utelivsaktører sier at kravet om bordservering ikke fungerer. NHO Reiseliv mener det nå bør fjernes. Foto: Illustrasjonsbilde, Pixabay.

NHO Reiseliv mener kravet om bordservering bør fjernes umiddelbart. Tom Greni, som driver en rekke utesteder i Bergen, sier at kravet ikke fungerer i praksis.

Torsdag 10. juni sendte NHO Reiseliv en anmodning til Helsedirektoratet om at kravet om bordservering av alkohol fjernes fra Covid-19-forskriften. Endringsforslaget kommer etter at Oslo denne uken satte ny lav smitterekord, tallene på landsbasis er stabile, det nærmer seg innføring av coronapasset og at vi nærmer oss flokkimmunitet.

Fungerer ikke i praksis

Tom Greni driver 13 utesteder i Bergen. Han mener at kravet om bordservering ikke fungerer etter intensjonen, og påpeker at det er svært kostnadskrevende. Foto: Privat,

Tom Greni, som driver 13 utesteder i Bergen, er en av byens største utelivsaktører. I et intervju med Dagbladet 14. juni, er han krystallklar på at kravet om bordservering ikke fungerer. Til avisen sier han:

– Jeg snakket akkurat med Mattilsynet, som har jobben med å følge opp utestedene. Der er kravet at vi lager vår egen risikovurdering. Og vår risikovurdering er at denne bordserveringen utgjør den største smitterisikoen. 

Greni sier til avisen at kravet om bordservering i praksis resulterer i at mange flere servitører beveger seg rundt i lokalet, mens bestilling via kø med én servitør bak pleksiglass ville vært mer smittevennlig. Greni legger til at plikten har store økonomiske konsekvenser i form av høye personalkostnader. Han understreker at plikten fungerte bedre i vinter da det var mindre uteservering.

Kostnadskrevende og lite logisk

Næringspolitisk talsperson i NHO Reiseliv Ole Michael Bjørndal sier at mange medlemsbedrifter stiller spørsmål ved smitteverneffekten og hensiktsmessigheten av dette tiltaket.

NHO Reiselivs forslag til Helsedirektoratet

NHO Reiseliv foreslår at kravet om bordservering av alkohol fjernes fra Covid 19 forskriften.

Eventuelt kan det være en mulighet å opprettholde kravet om bordservering etter et bestemt klokkeslett, for eksempel klokken 22, som vi tidligere har foreslått. På den måten ivaretas hensynene til kontroll på de tidspunkter hvor det kan være risiko for beruselse blant gjestene.

– Bordserveringsplikten er et kostnadskrevende tiltak som har vært med oss lenge, men som samtidig har veldig liten bevist smitteverneffekt. Det er liten logikk i at man klokka 23 om kvelden kan gå til baren og bestille seg en Farris, men ikke en øl, sier næringspolitisk fagsjef i NHO, Ole Michael Bjørndal til Børsen.

I brevet til Helsedirektoratet påpeker NHO Reiseliv at begrensningen først og fremst rammer serveringssteder som veikroer, turisthytter, familierestauranter og lignende, hvor det uansett foregår liten skjenking av alkohol. Mange av disse har lagt opp sitt konsept slik at gjestene selv henter det som er bestilt ved disken, og selv tar med varene til sitt bord. Dette kan de i dag gjøre med mat og mineralvann, men ikke med en halvliter øl.

Bakgrunn

Reglene for bordservering i Covid-19-forskriften, § 14a, 3. ledd fastslår at servering av alkoholholdig drikke skal foregår ved bordservering, og at det skal være sitteplasser til alle. Vi har tidligere tatt opp med Helsedirektoratet at kravet om bordservering av alkohol er vanskelig å forstå for publikum og våre medlemmer. Mange stiller spørsmål ved smitteverneffekten og hensiktsmessigheten av dette tiltaket.

Nå kan du søke om kompensasjon for tapt varelager

Virksomheter som ble stengt eller fikk full skjenkestopp i november 2020 eller senere kan fra og med 9. juni søke om å få kompensert tap av ferskvarer eller andre bedervelige varer som var bestilt før pålegget om stenging.

Koronapass åpner opp for større arrangementer

Det norske koronasertifikatet vil gi mulighet for arrangementer med opptil 1000 personer innendørs uten faste tilviste plasser. Private arrangementer på offentlig sted er fortsatt ikke er inkludert.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: