Nå kan du søke om kompensasjon for tapt varelager

Publisert

Virksomheter som ble stengt eller fikk full skjenkestopp i periodene november – desember 2020 og januar – februar 2021 kan fra og med 9. juni søke om å få kompensert tap av ferskvarer eller andre bedervelige varer som var bestilt før pålegget om stenging. Dette gjøres ved å sende en ny søknad om kompensasjon for denne perioden, uavhengig om man allerede har mottatt ordinær kompensasjon for samme periode.  

Virksomheter som ble stengt fom. mars 2021 kan inkludere en slik søknad i den ordinære kompensasjonsordningen. I begge tilfeller dekkes kostnaden 100 %, men bare om totalbeløpet for kompensasjon overstiger 5000 kr.  

Det er anskaffelseskostnaden uten særavgifter som dekkes (les her for informasjon om reglene for avgift på destruerte varer).

Kostnad  må dokumenteres og tap sannsynliggjøres

Bedriften må dokumentere anskaffelseskostanden og sannsynliggjøre tapet med en skriftlig redegjørelse om hvilket statlig- eller kommunalt pålegg om stenging eller skjenkestopp som gjadt og hvorfor det ikke var mulig å unngå tapet. I tillegg skal man skrive hva som ble gjort med de tapte varene.  Det skal inkluderes en oppstilling over varetypene det søkes kompensasjon for med antall/mengde og kostnad – og vise til relevant bokføringsbilag.  Søknadsfrist for alle ordningene er 15. oktober 2021.

Her søker du

Les mer  og søk på kompensasjonsordning.no

Dette er reglene til og med februar 2021 

Dette er reglene etter februar 2021

§3-6 Kompensasjon for tapt varelager

(1) For tilskuddsperiodene november-desember 2020 og januar-februar 2021, jf. § 1-1 bokstav b og c, kan kostnader til tapt varelager dekkes dersom

  1. virksomheten av smittevernhensyn er pålagt full skjenkestopp eller stengt i henhold til Covid-19-forskriften eller tilsvarende kommunale forskrifter og
  2. varene er ferskvare som næringsmidler, andre bedervelige varer, blomster eller andre planter og
  3. varene var bestilt før pålegget om skjenkestopp eller å holde stengt ble gitt og
  4. varene utgår på dato, eller forringes slik at de ikke holder salgbar kvalitet, i den nedstengte perioden eller innen 14 dager etter perioden som man er pålagt skjenkestopp eller er pålagt stengt, opphører.

(2) Tapt varelager dekkes til anskaffelseskostnad, eksklusiv særavgifter. Merverdiavgift som er fradragsberettiget for foretaket i merverdiavgifts-oppgjøret, regnes ikke med i anskaffelseskostnaden. Anskaffelseskostnad reduseres med ev. erstatning for tapt varelager som virksomheten har fått utbetalt under forsikringsordning eller gjennom andre kilder.

(3) Søker skal dokumentere anskaffelseskostnad og sannsynliggjøre tapet. Det skal utarbeides en skriftlig redegjørelse der det beskrives hvorfor tapet oppstod med henvisning til statlig eller kommunalt pålegg om skjenkestopp eller stenging, hvorfor det ikke var mulig å unngå tapet og hva som har skjedd med de tapte varene. Det skal utarbeides en oppstilling over de enkelte varetypene som det søkes om kompensasjon for, med angivelse av antall eller mengde og anskaffelseskostnad, med henvisning til relevante bokføringsbilag.

(4) Dersom kompensasjon utbetales før ev. forsikringssum, jf. andre ledd, skal tilsynsmyndigheten varsles uten opphold, jf. § 5-6, og virksomheten skal betale tilbake tilsvarende del av kompensasjonen, jf. § 5-3 fjerde ledd.

(5) Kompensasjon for tapt varelager kommer i tillegg til tilskudd etter § 3-5 og inngår ikke i begrensningen av tilskudd etter § 3-3.

§ 3-7 Minimumsbeløp for utbetaling

Utgjør summen av tilskudd etter § 3-5 og kompensasjon for tapt varelager etter § 3-6 mindre enn 5000 kroner, utbetales ikke beløpet.

§ 3-8 Begrensning i utbetaling

Tilskudd etter § 3-5 og kompensasjon for tapt varelager etter § 3-6 kan ikke overstige foretakets beregnede omsetningsfall, målt i kroner.

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Siste nytt

  1. Matbransjen samlet i Sandefjord

    Landskonferansen for Restaurant- og matfag (LKRM) ble avholdt på Scandic Park Sandefjord 13. - 14. mai. Årets hovedtemaer var effektiv rekruttering, fullføring og livslang læring.

  2. Minstelønnssatser fra 1. april 2024

    Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv har vedtatt meklingsforslagene. Dette innebærer at de tariffbundne bedriftene nå kan iverksette årets lønnsreguleringer. Logg inn og last ned satser og viktig informasjon her.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: