– Gledelige signaler om gjenåpning allerede om en uke

Nyhet, Politikk

Publisert

Statsministeren la denne uken frem en plan for gjenåpning av landet som består av fire trinn. Det første trinnet er å få tilbake tiltaksnivået vi hadde før 25. Mars med skjenking frem til 22.00 og tillatt innendørs arrangementer med opptil 100 faste tilviste sitteplasser.

– Statsministeren ga i dag svært positive signaler om en gradvis gjenåpning allerede om en uke. Å tillatte skjenking igjen frem til kl. 22.00 betyr enormt mye for hoteller, restauranter og opplevelsesbedrifter som nå kan åpne igjen, få opp driften og ta tilbake ansatte. Det er betydelig lys i tunellen og håp om en vår og sommer der vi gradvis får opp aktiviteten igjen. Nå gjelder det at de kommunene med høy smitte får ned smitten slik at reiselivet kan åpne over hele landet, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. 

 

Positivt med Europeisk og nasjonalt vaksinepass 

 

NHO har tatt til orde for at det innføres et universelt vaksinepass, som skal gjøre det mulig for dem som er vaksinert eller har naturlig immunite,  å dokumentere sin vaksinestatus. Dette er til vurdering i EU, og unionen har åpnet for at Norge kan være med. Regjeringen bekreftet i dag at Norge deltar i det europeiske samarbeidet med koronasertifikater, og at regjeringen også utreder en forenklet utgave av et koronasertifikat som kan brukes nasjonalt for å kunne åpne opp mer og raskere.  

 

– Dette er positivt fordi det kan bidra til at Norge raskere kan ta imot utenlandske turister som er vaksinerte. Et såkalt nasjonalt vaksinepass er også viktig fordi det vil bidra til å få opp aktiviteten raskere blant oss nordmenn. Det haster for restauranter og uteliv spesielt å få tilbake kundene sine. Mange restauranter spesielt er hardt rammet, og er helt avhengig av å få opp aktiviteten rask for å unngå konkurs, fortsetter Krohn Devold.  

 

Gode vaksineprognoser gir grunn til optimisme  


Myndighetene estimerer at alle over 18 år vil få tilbud om vaksine i løpet av juli. Det er gode nyheter for reiselivet som kan begynne å forberede seg på en sensommer med full gjenåpning: 

 

– Reiselivet kjemper på siste kapittel, kassa er helt tom og mange har ikke vært på jobb på mange måneder. Heldigvis er vaksineringen i gang, en større andel av befolkningen er vaksinert, og de over 18 år vil være vaksinert i løpet av juli. Hvis det i tillegg blir åpnet opp for at utenlandske turister kan komme til Norge, i hvert fall i august, så er det god grunn til å være optimistiske med tanke på sommeren, sier Krohn Devold.  

 

Forutsetter likebehandling når det gjelder lettelser for arbeidsinnreisende  


Neste uke vurderer regjeringen å utvide innreiseordningen for arbeidsreisende ytterligere, opplyser Statsministeren. Målet er å prioritere utenlandske arbeidstakere som kan bidra til å gjøre tapet av verdiskaping og jobber minst mulig innenfor de rammer som følger smittevernhensyn. NHO Reiseliv-direktøren er klar på at utvidelsen av ordningen også må gjelde for kritisk personell innen reiseliv: 
 

 

– Vi forutsetter likebehandling og vi forutsetter at gjenåpningen skjer når smittegrunnlaget tilsier det. Mange norske reiselivsbedrifter er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å kunne drive det være seg kokker, kjøkkensjefer eller guider. Vi forventer at regjeringen også tar hensyn til reiselivets behov når de skal vurdere ordningen på nytt. Risikoen for tap av arbeidsplasser er like stor i reiselivet som i industrien, avslutter Krohn Devold.  

 

Les mer her om de 4 tiltaksnivåene på regjeringen.no 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

 1. 19. - 21. oktober 2021,

  Scandic Alta

  Camping- og reiselivskonferansen

  Camping- og reiselivskonferansen er den viktigste fagdagen for norsk campingbransje, og samler campingbedrifter fra hele landet til bransjedag, utstillermesse og nyttig inspirasjon.

 2. 21. oktober 2021,

  NHO Reiseliv, Oslo

  Workshop: Slik sikrer du lærlingene en god tid i bedriften din

  Hvordan sikre et godt arbeidsmiljø for lærlinger? Hva er ansvaret for deg som leder, og hvordan kan du best sørge for inkludering? Dette er tema for NHO Reiselivs workshop 21. oktober.

  NB: begrenset antall plasser. Kun for lærebedrifter
 3. 26. - 27. oktober 2021,

  Angelamfi, Hitra, Trøndelag

  Bransjeforum og nettverkssamling for havfiskebedrifter

  NHO Reiseliv inviterer til bransjeforum  for havfiskebedrifter med faglige innlegg, dialog, befaring og sosialt samvær på Hitra.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: