Antar at én-meters-kravet blir opphevet i august

Publisert

#205

Innen starten av juli vil veldig mange flere fra Europa være vaksinert. Med et vaksinepass på trappene vil det være mulig å få inn utenlandske gjester og arbeidskraft om ikke lenge. Dette er høyt prioritert så vil det mest sannsynlig komme i trinn 3, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H).

Denne uken inviterte NHO og NHO Reiseliv helseministeren til en digital spørretime om gjenåpningen. Hva skjer med en-meters-kravet, når åpnes det opp for utenlandske arbeidstakere og fullvaksinerte utenlandske turister var spørsmål som gikk igjen blant våre medlemmer.

Helsemyndighetene kom med flere gode signaler til reiselivsnæringen; Blant annet kan vi forvente flere lettelser så snart et Europeisk vaksinepass er på plass, og myndighetene antar at kravet om én meters avstand vil mest sannsynlig  kunne oppheves å snart om lag 70 prosent av befolkningen er vaksinert – som etter planen skal skje innen juli er omme. 

#205

Innen starten av juli vil veldig mange flere fra Europa være vaksinert. Med et vaksinepass på trappene vil det være mulig å få inn utenlandske gjester og arbeidskraft om ikke lenge. Dette er høyt prioritert så vil det mest sannsynlig komme i trinn 3, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H).

Under følger en oppsummering av de viktigste spørsmålene som ble stilt under webinaret:  

Sliter med å få inn sesongarbeidere fra utlandet 

Mange reiselivsbedrifter sliter med å få inn sine faste sesongarbeidere til Norge, og frykter at de må begrense antall gjester i sommer fordi de ikke har nok personalet. Det er særlig mangel på kokker som er en stor utfordring for mange. Mange reiselivsbedrifter lurer på når de kan forvente at de kan få inn sine sesongarbeidere.  

− Gjestene strømmer til restaurantene og hotellene, men det er et stort problem, særlig for distriktshotellene, at de ikke kan slippe inn arbeidskraft fra EØS-området. Skal helårsarbeidsplassene trygges, må de få inn sesongarbeidstakeren fordi inntjeningen i høysesongen legger grunnlaget for resten av året. Vi risikerer at en god del store arbeidsplasser og kjernebedrifter ikke får åpnet opp, eller risikerer redusert drift, fordi den faste staben ikke slipper inn. Det er viktig at myndighetene slipper opp for generell arbeidsinnvandring i midten av juni, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

− Når vaksinepasset er på plass vil mye være gjort  

− Veldig mye avhenger av når EUs koronapass er klart. Når dette er på plass vil veldig mye være gjort. Innen starten av juli vil veldig mange flere fra Europa være vaksinert. Med et vaksinepass på trappene vil det være mulig å få inn utenlandske gjester og arbeidskraft om ikke lenge. Dette er høyt prioritert så vil det mest sannsynlig komme i trinn 3, sier statssekretær Saliba Anderas Korkunc (H).  

Helseministeren la til at det i juli mest sannsynlig vil være det norske turistmarkedet reiselivet må satse på, mens på sensommeren, altså fra og med august, kan det være gode muligheter for å kunne ta imot utenlandske turister.  

Også konferansehøsten ser lys ut:  

− USA har kommet langt i vaksineprosessen. For EU sin del går vaksineprosessen bra, så med tanke på konferanser utover høsten ser det lyst ut, fortsetter Korkunc.  

Det kom også et spørsmål om når Norge åpner havnene for cruisebåter:  

− Dette er noe myndighetene holder på å vurdere. Blant annet vil et vaksinepass antageligvis kunne åpne opp for cruisetrafikk, sier Korkunc.

Forventer å kunne oppheve én-meteres-kravet når 70 prosent er vaksinert  

Det er mange reiselivsbedrifter som lurer på når de generelle smitteverntiltakene fjernes. Særlig er restaurantene og hotellene opptatt av når kravet om én meters avstand kan fjernes. Så lenge det er krav om avstand vil det sette store begrensninger på hvor mange gjester en kan ta imot som betyr lavere inntjening enn normalt. Ett eksempel er Brakanes Hotell i Hardanger som må kutte 70 daglige gjestedøgn hver eneste dag på grunn av en-meteres-kravet. En slik manglende inntjening kan utgjøre forskjellen på «vinn eller forsvinn» for en næring i krise. NHO Reiselivs-direktøren var klar på at reiselivet må få en klar beskjed om når kravet om én meter kan avvikles. 

#205

Bent Høie og Bjørn Guldvog var blant gjestene da NHO og NHO Reiseliv arrangerte nettmøte med medlemmene om korona.

Myndighetene forklarer at kravet om 1 meter er det viktigste “verktøyet” en har for å unngå spredning av smitte. Fremdeles er halvparten av befolkningen ikke vaksinert så avstand er fortsatt viktig, men jo flere som blir vaksinert jo nærmere kommer vi den dagen der vi kan slippe opp på restriksjonene. I følge Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, kan vi forvente lettelser av restriksjonene, inkludert krav om én meter, når så mange som 70 prosent av befolkningen er vaksinert. Etter planen skal det skje innen juli er omme.  

Det samme gjelder for hvor lenge kravet om bordservering vil vare - det avhenger av hvor langt vi kommer med vaksineringen. Når det gjelder antallsbegrensninger så vurderes det fortløpende. For eksempel kan myndighetene ikke si noe konkret om når det blir tillatt med flere enn 50 personer på private arrangementer. 

Hvordan skal man forholde seg til fullvaksinerte? Kan de sitte tettere på en restaurant?  

− Vi skiller mellom det private rom og offentlige rom. Hvis det kommer en gjeng som sier at de er fullvaksinerte så har vi ingen måte å kontrollere dette på, så derfor er den foreløpige tilnærmingen at vi må behandler alle likt, svarte Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet. Med andre ord, må restaurantene tilrettelegge for avstand mellom alle uavhengig om man er vaksinert eller ikke. I private hjem teller man ikke med de som er fullvaksinerte.  

Benytte “eget hotell” som karantenehotell?  

Det er også mange reiselivsbedrifter som gjerne vil at sine utenlandske ansatte skal kunne benytte sitt eget arbeidssted, altså overnattingstedet de jobber, som karantenehotell. Dette spørsmålet vurderes i disse dager av myndighetene.  

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

  • Ole Michael Bjørndal
  • Fagdirektør næringspolitikk
  • Pressebilder

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: