NHO Reiselivs arbeid med pakkereisearrangører som ikke får stilt garanti

Publisert

Bilde av en gruppe turister om bord i en RiIB.

Av 63 reisearrangører er det 30-35 som nå står uten garanti og som vil bli ilagt salgsforbud fra 1. mars 2021, dersom de ikke klarer å stille nødvendig egenkapital enten ved dyre lån eller ved innhenting av ny kapital fra eierne. Det er ikke mange som har den muligheten. Illustrasjonsfoto: XXLofoten.

NHO Reiseliv er klar over at det er flere pakkereisearrangører som ikke har fått innfridd de nødvendige garantier de trenger for å kunne selge pakkereiser, og har jobbet opp mot Stortinget for å finne en løsning. Siste utvikling i denne saken er at et flertall på Stortinget nok en gang ber regjeringen så raskt som mulig etablerer en statlig garantiordning.

Denne saken ble sist oppatert 26. mars 2021.

Regjeringen presenterte 26. mars en løsning for pakkereisearrangører for 2021 og 2022.  Staten vil gjøre avtaler med kredittinstitusjonene til små- og mellomstore bedrifter og garantere for 50 % av risikoen for garantiene som er stilt for disse. Ordningen er berammet til 525 millioner kroner. Les mer om reisegaratiordningen her

Stortinget har tidligere bedt regjeringen komme tilbake med vurderinger av forslag til tiltak, for eksempel gjennom en ordning i regi av GIEK, for å bidra til at garantimarkedet for pakkereisearrangørene fungerer i 2021. NHO Reiseliv har jobbet opp mot Stortinget for å finne en løsning. Vi mener det er helt avgjørende med en egen midlertidig garantiordning via GIEK, slik som tidligere skissert for departementet. 

Siste utvikling i denne saken (innstilling fra finanskomiteen, 20.02.2021)

 Et flertall på Stortinget ber regjeringen så snart som mulig komme med et forslag om en midlertidig ordning der staten bidrar til å etablere en statlig garantiordning for pakkereisearrangørene.  

− Dette har lenge vært en prioritert sak for NHO Reiseliv, og vi er glade for at Stortinget har lyttet til oss. Nå krever Stortinget nok en gang at regjeringen tar grep. Vi setter vår lit til at vedtaket raskt blir fulgt opp av regjeringen, sier Kjersti Aastad, politisk rådgiver i NHO Reiseliv.

− Dette har lenge vært en prioritert sak for NHO Reiseliv, og vi er glade for aStortinget har lyttet til oss. Nå krever Stortinget nok en gang at regjeringen tar grep. Vi setter vår lit til at vedtaket raskt blir fulgt opp av regjeringen, sier Kjersti Aastad, politisk rådgiver i NHO Reiseliv. 

− Pakkereisearrangørene er forpliktet til å stille garanti før de kan selge reiser, både til utenlandske turister som kommer til Norge og norske turister som skal feriere i utlandet. Det haster å få på plass en løsning slik at vi unngår å komme i en situasjon hvor de gjeldende reisearrangørene står uten mulighet til å pakke, markedsføre og distribuere reiser i 2021. Det vil gå store ringvirkninger og konsekvenser også for alle de leverandørene som leverer tjenester til reisearrangørene, fortsetter Aastad.  

Mange risikerer salgsforbud fra 1. mars 2021 

De reisearrangørene som vi har oversikt over så langt er de store reisearrangørene. 63 av 64 reisearrangører har ikke fått fornyet garantiene hos Nordic Guarantee og det er kun 1-2 forsikringsselskaper som nå tar inn nye kunder, og det er begrenset til kunder med solid egenkapital eller kapitalsterke eiere. Av 63 reisearrangører er det 30-35 som nå står uten garanti og som vil bli ilagt salgsforbud fra 1. mars 2021, dersom de ikke klarer å stille nødvendig egenkapital enten ved dyre lån eller ved innhenting av ny kapital fra eierne. Det er ikke mange som har den muligheten. 

De fleste mellomstore og små reisearrangøresliter allerede med negativ egenkapital. Her forventer vi at svært mange ikke får stilt garanti via forsikringsselskaper eller banker. Eneste mulighet er å pantsette eiendeler for å få tilgang på dyre lån. Men mange har ikke den mulighetenDette medfører store konsekvenser for reisearrangørene og gir dem svært lite handlingsrom. Det er grunnen til at det nå er viktig å få på plass en avlastning på garantiordningen både for store, mellomstore og små reisearrangører.

Hva er Reisegarantifondet? 

For å kunne selge pakkereiser har pakkereisearrangører plikt til å være medlemmer i Reisegarantifondet, som er en stiftelse som administrerer reisegarantiordningen i Norge, og stille gyldig reisegaranti til fondet.

En reisegaranti skal dekke refusjon og kundenes rett på tilbakebetaling dersom en pakkereisearrangør går konkurs og reisen ikke blir gjennomført som følge av det.

Garantiene kan stilles ved bank, forsikringsselskap eller som kontantinnskudd på sperret konto. Pakkereisearrangører uten garanti kan ikke selge pakkereiser.

Vil ikke klare å stille garantier når markedet tar seg opp igjen 

Flere av de mellomstore og små reisearrangørene har fått satt ned garantikravet for 2021 på grunn av forventet lav aktivitet i først halvår. Dette gjør at flere av disse vil klare å stille nødvendige garantier nå, men vil ikke klare dette når markedet igjen tar seg opp og garantikravet skjerpes fordi de på grunn av Korona-pandemien har pådratt seg negativ egenkapital og er i en svært utfordrende økonomisk stilling som en følge av betydelige låneopptak for å holde liv i virksomheten. 

Kun de med mye kapital som kan tilby et godt tilbud til gjestene 

Slik situasjonen er nå er det kun de som har mye kapital fra før, eller har kapitalsterke eiere i ryggen som kan tilby et helhetlige tilbud til gjestene (mat, aktivitet, overnatting og transport). Dette er slik vi ser det verken bærekraftig, rettferdig eller fornuftig. Å låse av store summer kapital som kun kan brukes ved en konkurs gjør at det ikke blir nok penger igjen til å gjøre tilpasninger i lokaler/rutiner i forbindelse med smittesituasjonen, drive omstilling til nye markeder på grunn av manglende internasjonal turisme, og drive nødvendig bedriftsutvikling/innovasjon.  

Bortfall av reisearrangører får igjen store konsekvenser for reiselivsbedriftene rundt om i Norge, ettersom de fleste reiselivsbedrifter både store og små er helt avhengig av reisearrangører for å kunne pakke, markedsføre og distribuere sine reiselivsprodukter. Det er derfor helt avgjørende med en egen midlertidig garantiordning via GIEK, slik som tidligere skissert for departementet. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

En person i røde klær som suser nedover en preparert skibakke, med snøsprøyt rundt seg. Foto.

Forventer bra trøkk i vinterferien, men dyrtiden påvirker næringen

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse februar 2024

Siste nytt

  1. Klart for meklingsinnspurt på Riksavtalen

    Fellesforbundet og NHO Reiseliv, og Parat og NHO Reiseliv, møtes lørdag 13. april klokken 10.00 for å ta fatt på meklingsinnspurten i tariffoppgjøret.

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: