Ber Bergen prioritere uteserveringen

Publisert

#205

Det aller viktigste for næringen nå er å få inn kunder og få i gang omsetningen igjen, sier næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv.

Bystyret i Bergen ønsker rask behandling av søknader om utvidet area til uteservering. NHO Reiseliv oppfordrer nå Bergen kommune om å prioritere dette.

25. mars vedtok bystyret i Bergen at det kan tillates utleie av utvidet areal til uteservering for sommersesongen, så lenge det anses som forsvarlig på en slik måte at det hindrer fremkommelighet eller tilgjengelighet. I sitt vedtak, presiserte bystyret at "involverte offentlige myndigheter tilstrebe rask behandling av søknader om utvidet areal".

NHO Reiseliv er nå gjort kjent med at det i skrivende stund er rundt 50 slike søknader til behandling, men at disse søknadene kun behandles av én saksbehandler. Normal saksbehandlingstid er syv dager, men NHO Reiseliv frykter nå at denne vil bli unødig lang, sett i lys av byrådets anbefaling.

Oppfordrer til raskere behandling

Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv Ole Michael Bjørndal, oppfordrer nå kommunen til å sette av nok ressurser den kommende tiden til å etterleve bystyrets vedtak.

– I en krisesituasjon som reiselivet nå har stått igjennom en lang, lang tid, så forventer vi at kommunen setter av nok ressurser til å få prioritert disse søknadene raskt. Det vil være i tråd med bystyrets tiltak, og det er et viktig tiltak for å sikre at servering og uteliv fort kan komme på beina igjen. Det aller viktigste for næringen nå er å få inn kunder og få i gang omsetningen igjen, sier Bjørndal.

Bjørndal er fornøyd med at Bergen ikke har innført en generell skjenkestopp, men heller tatt i bruk målrettede tiltak der smitten har vært.

– Derfor er det ekstra synd at gode politiske tiltak ikke følges opp med nok ressurser, avslutter han.

En person i røde klær som suser nedover en preparert skibakke, med snøsprøyt rundt seg. Foto.

Forventer bra trøkk i vinterferien, men dyrtiden påvirker næringen

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse februar 2024

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: