Blikket rettet mot restart på utelivsmøte

Publisert

Rammebetingelser, rekruttering og restart var blant temaene som ble diskutert på NHO Reiseliv og NHO Viken Oslos møte om uteliv- og serveringsnæringen, blant annet av Jama Avaleh, partner og styreleder i byOslo Group (til høyre). Se hele møtet nederst i saken. Foto: NHO Viken Oslo.

Rammebetingelser, rekruttering og politikernes forslag til restart-tiltak var blant temaene som ble diskutert på NHO Reiseliv og NHO Viken Oslos møte med uteliv- og serveringsnæringen.

Bo Vivike, daglig leder i R.E.N Group, snakket på vegne av næringen på møtet. Han påpekte at det bør være et fremoverrettet fokus på en skikkelig restart for serveringsbransjen i tiden som kommer, og mener bransjen må ha oppmerksomheten rettet mot tre punkter: Kompetanseflukt, lønnsomhet og en bedre plan hvis dette gjentar seg. 

– Hele bransjen skriker etter kompetent personale, som er en av de store etterdønningene av pandemien. Selv har vi måtte stenge kjøkkenet noen dager fordi vi mangler kokker. Det har vært en enorm lekkasje til andre bransjer. Vi må ta tak i dette umiddelbart, sa Vivike. 

Han pekte på at Norge er et høykostland på lønninger og rammebetingelser. For å være konkurranseevnen må man først og fremst se på redusert moms, mener han. 

Bo Vivike, daglig leder i R.E.N Group, og Cecilie Trøan Kjelsaas, daglig leder i Wallmanns salonger, innledet om uteliv- og serveringsnæringens situasjon. Vivike etterlyste blant annet bedre rammevilkår for å bedre lønnsomheten i næringen. Foto: NHO Reiseliv.

– Vi må bedre lønnsomheten kraftig, spesielt på kort sikt, for å håndtere noe av den gjelden som er skapt i pandemien. Men også på lang sikt, for å skape gode rammebetingelser for vår bransje, forr at Norge skal være konkurransedyktig med andre land. 

Vivike etterlyste også en evaluering av hvilke smitteverntiltak og støtteordninger som faktisk hadde effekt, slik at man er bedre forberedt hvis dette skjer igjen.

– Ikke la bransjen bli en kasteball

Johanna Ellefsen Rostad, director of corporate affairs i Ringnes etterlyste et tydeligere veikart utav krisen for uteliv- og servering. Foto: NHO Reiseliv.

På møtet holdt Johanna Ellefsen Rostad, director of corporate affairs i Ringnes, en appell på sine kunders vegne. Hun påpekte den store belastningen som spesielt har blitt påført Oslo-bedrifter etter en svært lang nedstenging, og etterlyste  et tydeligere veikart utav krisen.

– Det drives med lodd på beinet, og man skal prøve å springe fort. Kriseledelse handler om å håndtere den akutte krisen, samtidig som at man har en plan for hvordan man skal komme seg ut av krisen. Jeg har ikke helt klart for meg hvordan den planen ser ut, sa hun.

Hun pekte spesielt på den økte gjeldsbyrden mange tok på seg i krisen, som nå treffer mange i bakhodet midt i den kritiske gjenåpningsfasen, med en rente på åtte prosent

 – Vi trenger en konkret gjenåpningsplan som gir bransjen forutsigbarhet, for eksempel hvor lenge man skal ha hvilke rammevilkår. Det er også viktig at ikke bransjen blir en kasteball mellom nasjonale og lokale myndigheter, eller mellom ulike departementer. Det må vi unngå, sa Ringnes-representanten.

Oslo-partiene lovet bistand

NHO hadde invitert Oslo-politikere fra Ap, Høyre og Venstre til å debattere restart-planer for hovedstaden. Victoria Evensen, byråd for næring og eierskap i Oslo (Ap) sa at den nye normalen er langt fra den normalen som skal til for å ha en levedyktig bransje.

– Noe av det aller viktigste fremover blir samarbeidet mellom bransjen og kommunen, og kommunen og staten. Å få på plass gode ordninger som varer så lenge krisen varer, sa hun. 

Hun understreket at det vil være behov for økonomisk drahjelp fra staten fordi de kommunale ordningene ikke kan møte behovet der ute. 

– Det er i all hovedsak slik at økonomisk krisehjelp må være et statlig ansvar. Vi har likevel vært opptatt av å lete etter muligheter innenfor de kommunale rammene, som gratis leie av gategrunn og kutt av omsetningsavgiften som jeg mener at dithen har vært treffsikkert. Det gjelder ut 2021, og kan være noe å vurdere for 2022, sa Evensen.

Oslo-politikere fra Ap, Høyre og Venstre debatterte restart-tiltak for uteliv og servering i hovedstaden. Alle mener at det trengs langsiktige tiltak for å få bransjen på fote igjen. Foto: NHO Viken Oslo.

Forventer flere tiltak i Oslo

Anne Haabeth Rygh, gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre (H), mente at byrådet bør være mer offensivt i sin krisehjelp. Hun forventer at revidert budsjett fortsetter gratis leie av gategrunn, tiltak for serveringsbransjen, støtte til Visit Oslo. Hun tok også opp alkoholpolitisk handlingsplan,

– Her er det viktig å se på hvordan vi kan lette byrden av byråkrati. For eksempel ved eierskifter, at kommunen må love at de skal klare å behandle ny søknad om skjenkebevilling innen en viss periode, heller enn at bedriften mister bevillingen hvis søknaden ikke er behandlet etter fire måneder, sa Haabeth Rygh.

Halstein Bjercke mener Oslo bør følge New Yorks eksempel ved å tilgjengeliggjøre store, offentlige områder til bruk av uteliv og servering. Foto: NHO Reiseliv.

Venstre, representert av Halstein Bjercke, gruppeleder for partiet i Oslo bystyre, sa at areal er en nøkkel i restart-fasen.

– Gratis uteareal er flott, spesielt for de som har mulighet til å ha uteservering rett utenfor serveringsstedet. Men det kan ikke alle. Derfor har vi foreslått å ta i bruk byens parker, store offentlige plasser og gater som kan stenges i perioder. I New York har man tatt kilometervis med offentlig areal og stilt opp med basis infrastruktur.

– En annen ting er at Oslo kommune kan legge til rette for at folk kommer til byen. Idrettsarrangementer og kulturarrangementer som gjør at byen tiltrekker seg folk. Der må vi som politikere være på offensiven, for det tar mange år å planlegge slike arrangementer.

Se debatten på nytt

I tillegg til temaene over, ble det også diskutert mer om kompetanse og nasjonale tiltak på møtet. Du kan se hele arrangementet på nytt her. Vi anbefaler også administrerende direktør Kristin Krohn Devolds oppsummering under. 

NHO Reiselivs tiltak for å restarte utelivet

Hvorfor utelivet?

Restaurant- og serveringsbransjen hadde før pandemien 22 000 arbeidsplasser i Oslo, 40 000 arbeidsplasser når vi inkluderer overnatting. I tillegg er bransjen åpenbart en stor del av det som gjør byen verdt å leve i og besøke.
Utelivet leves når vi samles, og ble derfor hardest rammet både av formelle nedstengninger og av at folk fulgte anbefalinger om å ikke møtes. En av de største utgiftene bransjen hadde i forbindelse med dette, var permitteringer. Fordi man re-åpnet og stengte ned igjen, måtte man betale lønn for dager uten inntekt hver eneste gang. En utgift det ikke fantes noen kompensasjon for.

Serveringsmomsen – skatt på servitører

Mat som kjøpes på butikk, kiosk eller som ta-med-mat belastes med 15 % mva. Mat som blir servert ved bordet av en servitør belastes med 25 %. Dette har alltid vært urimelig, men er spesielt urimelig etter alle nedstengningene. Vi foreslår en midlertidig ordning hvor man kan bruke vanlig mat-moms på 15 % for all servering, slik at man redder servitørenes arbeidsplasser. På sikt mener vi at momsen på mat du kjøper i kiosk eller ved restaurantbordet bør være lik.
Overnattingsmomsen – flere kunder til utelivet
Kurs-, konferanse-, og fritidsreiser gir flere kunder til serveringsbransjen. Det er først nå som kundene har kommet tilbake at hotellene kan nyte godt av den senkede lavmomssatsen. Derfor bør denne holdes lav frem til bookingene frem i tid er tilbake på normalnivået.

Rekruttering til bransjen

Norge trenger flere kokker, derfor ønsker vi alle tiltak for å normalisere det å velge bort studiespesialisering til fordel for yrkesfag velkommen. Under pandemien har reiselivet måttet gjøre den tunge jobben med å overbevise myndighetene om hvor viktig denne spesialkompetansen er og at mange kokker er spesialister som man ikke kan hente fra gaten. Vi trenger hjelp til å gjøre det kjent i samfunnet hvilken viktig jobb som gjøres på kjøkken over hele landet, slik at flere velger kokk som yrke og flere forstår betydningen av rammebetingelsene både for utdanning og yrkesutøvelsen.

Rente på utsatte skatter og avgifter

Særlig restauranter i Oslo har vært tvunget til å utsette innbetalingen av skatter og avgifter de siste årene. Disse skal nå belastes med 8 % rente, selv om det ikke har vært inntekter å snakke om på halvannet år. Det er ikke penger å hente hos eiere, det er ikke mer å hente hos kundene i form av økte priser og det er ikke snakk om at bankene gir garantilån eller andre til disse aktørene. Å ikke redusere renten er å fjerne en svært betydelig andel av arbeidsplassene i bransjen.

Re-start utelivet

Det er mye lokalpolitikere kan gjøre for utelivet i sin kommune. De kan legge til rette for økte arealer og åpningstider når det igjen blir aktuelt. Mange kommuner har som Oslo, droppet avgift på bla. Skjenkebevilling. Alle slike forslag og tiltak blir ønsket velkommen. Hvis dialogen myndighetene har hatt med bransjen under pandemien også kan videreføres til man er sikker på at man er tilbake på bena igjen, vil vi unngå at man fatter vedtak som kan hindre re-starten.

En person i røde klær som suser nedover en preparert skibakke, med snøsprøyt rundt seg. Foto.

Forventer bra trøkk i vinterferien, men dyrtiden påvirker næringen

Situasjonsanalyse for norsk reiseliv

Resultater fra NHO Reiselivs medlemsundersøkelse februar 2024

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: