Ett år med korona

Publisert

Det er ett år siden koronakrisen traff Norge, og reiselivet havnet i den verste krisen noensinne. Det har vært et langt og vondt år. Reiselivet står fortsatt midt i en dyp krise med mange permitterte ansatte, stengte bedrifter og høy konkursfrykt. Men vi er her fortsatt, og vi skal klare å komme oss over den siste kneika.

I dag markerer vi ett år siden koronakrisen traff oss, og vi vil benytte denne anledningen til å oppsummere hvilke hjelpetiltak som har vært viktige for reiselivet det siste året, og hvilke saker vi fortsetter å jobbe videre med:  

Permittering frem til 1. oktober 2021  

Stortinget har bedt regjeringen snarest utvide perioden man kan holde ansatte permittert pga. covid-19 til 1. oktober 2021. Ny arbeidsgiverperiode på 5 dager er utsatt til 1. juli.

Forbedret kompensasjonsordning  

Kompensasjonsordningen er utvidet frem til 1. juli, vil nå dekke 85 % av de faste uunngåelige kostnadene for dem som har 100 % omsetningssvikt og etter hvert vil også kostnadene forbundet med mat og drikke som må kasseres ved nedstenging også bli kompensert. 

Fortsatt får vi mange henvendelser fra medlemsbedrifter som ikke får tilstrekkelig kompensasjon, enten fordi de har vært stengt, har gjort investeringer som gjorde at de gikk med underskudd, ikke hadde åpnet enda, eller fordi de eier sine egne driftsmidler og dermed ikke har direkte uunngåelige kostnader slik som konkurrenten som leier.  Her har vi hatt en rekke forslag og noen har også fått flertall i stortinget, men ikke nådd helt til bestemmelser pga. statsstøtteregelverket. Mange av dem som har falt utenfor blir også henvist til den kommunale kompensasjonsordningen.  

Forbedret lønnsstøtteordning  

Bedrifter med ansatte som var permittert 5. mars, og minst en av fem tidligere datoer, kan hente disse tilbake og få inntil 25 000 per ansatt i lønnsstøtte i perioden 15. mars – 30. juni. Kommer det en ny nedstenging i perioden, skal ikke dette få konsekvenser for støtten. Les mer om dette her.

Videre utsettelse av skatt og avgifter 

Skatter og avgifter kan fortsatt utsettes mot en forsinkelsesrente på 8 %. NHO Reiseliv skulle gjerne sett at denne renten var lavere og oppfatter at renten er såpass høy for å forhindre at de som ikke har behov for det, utsetter.

Midler via kommunene 

Kommunene fikk 275 millioner i desember 2020 og 1 milliard nå i mars og 750 millioner igjen etter påske, til sammen over 2 milliarder.  NHO Reiseliv har sendt brev til alle kommunene med en tydelig beskjed om hvordan vi mener de bør fordele disse midlene. Vi mener blant annet at bedrifter som har falt utenfor andre støtteordninger bør bli tilgodesett her, i tillegg til at de som er hardest rammet av nedstengninger, får kompensert det de har av utgifter i forbindelse med lønnsplikt. 

Omstillingsmidler  

Innovasjon Norge fikk i januar gode søknader for over det dobbelte av det de hadde å dele ut av omstillingsmidler til reiselivet. Derfor er vi glade for at det kom en ny pott på en milliard her, og at 300 millioner av disse skal gå til søknader som allerede har blitt sendt ut.  Vi har også i møte med Næringsdepartementet vært tydelig på hvordan vi mener de 700 millionene som gjenstår bør prioriteres. 

Fortsatt mye vi vil kjempe for 

Vi fortsetter blant annet å jobbe med at bedriftene skal slippe å betale 10 dagers lønnsplikt hver gang de må stenge ned. Vi vil ha serveringsmomsen lik take-away-momsen, slik at det ikke skal være en ekstra skatt på å hente servitørene tilbake i jobb. Og vi vil fortsette å kjempe for de som har falt utenfor ordningene av urimelige grunner, skal finne en løsning, hos kommunen eller på annet vis.  

Gi innspill om restriksjoner 

NHO Reiselivs styrende prinsipp under pandemien har vært å gi innsikt i reiselivsbedriftenes situasjon og behov for hjelp i en historisk krisetid. Vi har gitt råd og innspill på hvordan tiltak og planlagte tiltak rammer reiselivsbedriftene, og vi har vært opptatt av at tiltakene må være forholdsmessige og ikke-vilkårlige, slik at bedriftene kan drive så normalt som mulig. Vi fortsetter den tette dialogen vi har med myndighetene i tiden fremover, for å sikre at bedriftene kan få opp aktiviteten igjen så raskt som mulig. 

Se videohilsen fra Kristin til alle medlemmer i NHO Reiseliv 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: