Håper at gjenåpning vil gi en ketchup-effekt

Nyhet, Medlemskap og fordeler

Publisert

#205

Utenlandske gjester kan ventes tilbake i Norge mot slutten av sommeren, eller tidligere hvis planer om et vaksinepass blir gjennomført, sier Kristin Krohn Devold.

12. april inviterte NHO Reiseliv til medlemswebinar om politikk, kompetanseheving, lønnsoppgjøret, smitteverntiltak og arbeidet med en «recovery-plan» for Oslo. Les mer og se opptak av webinaret her.

Mandag 12. april arrangerte NHO Reiseliv et medlemswebinar med over 150 deltagere. Under webinaret ble det gitt oppdateringer på det politiske arbeidet, kompetanseheving, lønnsoppgjøret, smitteverntiltak og arbeidet med en «recovery-plan» for Oslo.

Mot lysere tider 

I sitt innlegg påpekte administrerende direktør Kristin Krohn Devold at statsministeren har indikert at de strenge nasjonale tiltakene kan bli fjernet allerede på tirsdagens pressekonferanse.

Portrett av Kristin Kron Devold med Ypsilon-brua i bakgrunnen

Kristin Krohn Devold. Foto: Oda Hveem.

– Det er hyggelig å ha et webinar der vi også har noen gode nyheter. Hele 32 kommuner i Viken letter nå på smitteverntiltakene, både de nasjonale og Oslos høye smittetall er på vei ned, og antall vaksinedoser satt er på vei opp. Antall innleggelser og pasienter på intensivbehandling er også på vei ned, sa reiselivsdirektøren. 

Krohn Devold håper nå på en «ketchup-effekt» etter at tiltakene fjernes, der folk er flinke til å benytte seg av reiselivets gjenåpnede tilbud. I tillegg minnet hun om at utenlandske gjester kan ventes tilbake i Norge mot slutten av sommeren, eller tidligere hvis planer om et vaksinepass blir gjennomført. 

Politisk arbeid mot revidert nasjonalbudsjett

Politisk rådgiver Kjersti Aastad og Krohn Devold gikk gjennom de politiske gjennomslagene og de ulike tilskuddsordningene som det nå er mulig å søke på. 

Se oversikten over økonomiske støttetiltak her

– Vi har hatt to ting på tiltakslisten gjennom hele korona som vi enda ikke har fått gjennomslag for, nemlig redusert arbeidsgiverperiode etter permittering og redusert serveringsmoms. Det har vist seg veldig vanskelig å få flertall for disse tiltakene, men vi gir oss ikke og vil fortsette med disse sakene frem mot behandling av revidert nasjonalbudsjett, sa Krohn Devold. 

Hun understreket at NHO Reiselivs prioriteringer fremover blir det samme som gjennom hele perioden: færreste mulig konkurser og å bevare flest mulig arbeidsplasser.

– Reiselivet skapte 50 000 jobber fra 2013 til 2019. Vi skal ta tilbake vår rolle som en viktig jobbskaper og vekstbransje, sa Krohn Devold. 

Kjersti Aastad viste frem en oversikt over de ulike økonomiske støtteordningene som er tilgjengelige for reiselivet.

Flere muligheter for kompetanseheving

Under webinaret fortalte Henrik Hamborg, nyansatt politisk rådgiver i NHO Reiseliv, om ulike muligheter for kompetanseheving blant ansatte i reiselivet.

  • Arbeisplassen.no kan en søke etter kandidater, blant annet gjennom å spisse søkekriteriene. Det er 15 000 kandidater der nå, og en kan for eksempel søke etter kokker med fagbrev her. Hamborg anbefalte dessuten bedrifter å ta kontakt med den lokale markedskontakten i NAV for å få tilgang til enda flere kandidater. 
  • Bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen). Bedrifter i omstillingsfase kan søke et tilskudd til bedriftsintern opplæring som opprettholder eller styrker kompetansen til virksomhetens ansatte (maksimalt 26 uker). Søk etter BIO-ordningen i ditt fylke. 
  • Bransjeprogrammet for reiseliv. Formålet er å styrke kompetansen til ansatte og permitterte i bransjen. Dagpenger fra NAV bortfaller ikke og kursene er helt gratis. AOF, Fagskolen i Viken og Nordland fagskole er viktige aktører innen dette programmet. AOF tilbyr kurs våren og sommeren.

– Dersom dere har noen andre behov enn de som er listet opp her, ber jeg dere ta kontakt med meg slik at vi kan videreformidle dette, sa Hamborg.

Her ser du Operaen i Oslo

NHO jobber for å skape entusiasme rundt Oslo som et reisemål i gjenåpningsfasen etter korona.

«Recovery-plan» for Oslo

Oslo har vært nedstengt siden november, og situasjonen er kritisk for mange bedrifter. Parallelt med å håndtere pandemien, må gjenåpning forberedes. I den forbindelse deltok regiondirektør for Oslo Viken, Nina Solli, for å orientere om NHOs arbeid med en egen plan for Oslo. 

– Nå er det viktig at vi starter arbeidet med å bygge opp tilliten til å besøke Oslo i sommer, og for å få en levende by. Det handler ikke bare om reiseliv, men om tilstøtende bedrifter som leverandører, sa Solli. 

Hun inviterte bedrifter som har innspill eller som vil høre mer om dette arbeidet, til å melde seg på et digialt lyttemøte førstkommende onsdag, 14. april, kl. 14.00

Se opptak av webinaret og last ned presentasjoner her.

(logg inn med ditt vanlige NHO-brukernavn og passord)

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Barn og voksne som kjører ned en skibakke i snødriv. Foto. Norefjell skisenter.

Slik er situasjonen for norsk reiseliv nå

Oppdatert 16. januar 2023

Med forventet lavere forbruk og uten strømstøtte, står norske reiselivsbedrifter i en usikker situasjon i starten på 2023. 

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: