Viktig informasjon om endringer i lønnsstøtteordningen

Publisert

Resepsjonist

Dette er siste oppdaterte informasjon om den justerte lønnsstøtteordningen fra regjeringen.

Mandag 20. desember ble det enighet i Stortinget om å øke maksimalt støttebeløp per ansatt til 40 000 per ansatt, i tillegg til to dagers ekstra frist til å hente tilbake permitterte ansatte som skal med i ordningen.

Dette er siste oppdaterte informasjon om den justerte lønnsstøtteordningen fra regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/skisse-av-ny-lonsstotteordning/id2892926/

Vi gjør oppmerksom på at Arbinn.no har fortløpende, faktabaserte oppdateringer av detaljer i støtteordningene, for eksempel når forskrifter blir endelig vedtatt endret, eller hvis Finansdepartementet kommer med ny, offisiell informasjon om ordningene.

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: