NHO Reiseliv og Fellesforbundet ber om utsettelse av skatter og avgifter

Publisert

NHO Reiseliv og Fellesforbundet ber regjeringen utsette fristen for innbetaling av skatter og avgifter med tre måneder, inkludert forlengelse av lav rentesats.

– Det er fortsatt mange reiselivsbedrifter som sliter med å betale regningene sine. Det er særlig servering, uteliv og opplevelses- og kulturbedriftene som står ovenfor de største økonomiske utfordringene. Selv om samfunnet har åpnet opp igjen vil det ta lang tid for mange å få opp aktiviteten og likviditeten igjen, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

– Disse bransjene har vært hardest rammet av pandemien og trenger tid til å komme tilbake til normalen. Nå går vi mot påske og vår som er viktige inntjeningsmåneder for servering og utelivsbransjen. Nå trenger disse bedriftene noen gode måneder med normal inntjening før de må betale utsatte skatter og avgifter. Det vil redusere risikoen for konkurser og tap av arbeidsplasser, sier Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet.  

4 av 10 utelivsbedrifter sliter med likviditeten  

NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse viser at nær 3 av 10 (28 prosent) reiselivsbedrifter mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid. Utelivsbransjen (4 av 10), opplevelses og kulturbedriftene (38 prosent) og serveringsbransjen (1 av 3) står fortsatt ovenfor store økonomiske problemer.  

Halvparten av bedriftene i Nord tror det tar 1-2 år før de er tilbake til normalen  

NHO Reiselivs medlemsundersøkelse fra januar 2022 viser at mange reiselivsbedrifter mener det vil ta 1-2 år eller mer før de er tilbake til en normalsituasjon. Det er særlig reiselivet i Nord-Norge og på Vestlandet som tror det vil ta lang tid å komme tilbake til normalen etter to år med strenge restriksjoner og flere nedstengninger.  

Ber om utsettelse frem til 31.06.2022 

Regjeringen har innført en ordning som gir bedrifter mulighet til å få utsatt innbetaling av skatter og avgifter. Slik det er nå gjelder ordningen for krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. Mars. Forsinkelsesrenten for skatter og avgiftskrav er redusert til 6 prosent fra 15. Januar til og med 31. Mars.  

NHO Reiseliv og Fellesforbundet har sendt et brev til Finansministeren og Næringsministeren der de ber om at fristen forlenges med tre måneder til 31.06.2022, og at lav rentesats forlenges. 

 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: