NHO Reiselivs innspill til regjeringens beredskapsplan ved nye smitteutbrudd

Publisert

To hender som vasker et bord

NHO Reiseliv og NHO er opptatt av at regjeringen lager en god og forutsigbar plan for hvordan vi skal leve med pandemi og håndtere eventuelle nye smitteutbrudd og restriksjoner i fremtiden.

NHO Reiseliv har gitt innspill til regjeringens forslag til pakker med smitteverntiltak for å håndtere nye smitteutbrudd og nye virusvarianter.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. Foto: Per Sollerman.

NHO Reiseliv og NHO er opptatt av at regjeringen lager en god og forutsigbar plan for hvordan vi skal leve med pandemi og håndtere eventuelle nye smitteutbrudd og restriksjoner i fremtiden. NHO Reiseliv har sendt et høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet med våre viktigste innspill til regjeringens pakker med smitteverntiltak. 

Skjenkestopp kan ikke lenger brukes som et virkemiddel i Norge, inngripende tiltak må utløse en umiddelbar reduksjon i antall lønnspliktdager ved permittering og gode kompensasjonspakker må være klare og aktiveres raskt dersom det innføres nye restriksjoner. Vi må aldri igjen få en så hard nedstengning av reiseliv, uteliv og kultur, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.  

Perioder med økt smitte av ulike virus, økt sykefravær og press på helsevesenet er noe vi må leve med, og kan ikke begrunne stadige og inngripende tiltak i folks liv og frihet. Det må være en helt annen pandemiberedskap i helsesektoren, og man kan ikke i fremtiden basere seg på å stenge en hel sektor, fortsetter Krohn Devold.  

Dette er NHO Reiselivs viktigste innspill:   

  • Det er for lave terskelverdier for innføring av tiltak. Vår oppfatning er at samtlige tiltak må løftes minst et hakk opp; Det som er på lavt må til moderat osv. Tiltakene som beskrives på lavt nivå oppleves allerede som svært krevende for bransjen. Vi understreker at tiltaksnivåene på lavt og moderat nivå er svært inngripende og innebærer redusert drift med store kostnader og konsekvenser for næringen.  
  • Skjenkestopp kan ikke lenger bruker som virkemiddel i Norge. I stedet bør man vurdere redusert skjenketid.  
  • Det er også viktig at tiltakene har en intern logisk sammenheng, for eksempel at man kan samles like mange på en restaurant uten avstandskrav som man til enhver tid kan i sitt eget hjem.  
  • Inngripende tiltak må utløse en umiddelbar reduksjon i antall lønnspliktdager ved permittering, ned til to dager. Videre må forutsigbare kompensasjonspakker som samsvarer med tiltaksnivå være klare og kunne aktiveres raskt. Det må gis kompensasjon basert på omsetningstap i tiltaksperioden, uavhengig av om bedriften har overskudd eller er i konsern. 
  • NHO Reiseliv forutsetter at det gjennomføres en ny høringsrunde med lengre frist og også mer omfattende detaljnivå for beredskapsplaner som skal brukes ved fremtidige pandemier og lignende kriser.  
  • Perioder med økt smitte av ulike virus, økt sykefravær og press på helsevesenet er noe vi må leve med, og kan ikke begrunne stadige og inngripende tiltak i folks liv og frihet. Myndighetene må ikke nøle med å omdefinere Covid-19 til ikke-allmennfarlig smittsom sykdom når det foreligger faglige råd om dette.  
Les hele høringssvaret her. 

Har du spørsmål eller innspill? Spør gjerne:

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: